Inschrijfformulier

INSCHRIJFFORMULIER 2021

Fijn dat je je wilt aanmelden als lid bij Socialiter! We verwelkomen je graag als lid. Hieronder staat de belangrijkste informatie met betrekking tot je lidmaatschap.

  • De contributie geldt voor een kalenderjaar en bedraagt € 15,00 voor 2021.
  • Socialiter organiseert lezingen, feesten en andere bijeenkomsten voor oud-leerlingen en (oud)-docenten van het Gymnasium Haganum.
  • Periodiek wordt er een verenigingsblad uitgegeven voor de leden.
  • Kortom, meld je aan als lid en volg Socialiter op Facebook en LinkedIn!

Om lid te worden van Socialiter kun je
1.  Dit formulier gebruiken en ingevuld en ondertekend e-mailen of per post versturen  (gegevens staan onderaan dit formulier)
of
2.  onderstaand formulier invullen en ondertekenen:Gegevens rekeninghouder


Door ondertekening van dit formulier geef je tevens toestemming aan Vereniging Socialiter om jaarlijks het contributiebedrag van je rekening af te schrijven, overeenkomstig uw lidmaatschap van de vereniging. 

Als je het niet eens bent met deze afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.