Community

Haganum Oud-leerlingen Whatsapp Community

Socialiter zet zich in voor een goed werkend alumni netwerk van oud-leerlingen van het Gymnasium Haganum. Om het contact tussen oud-leerlingen onderling te bevorderen, en ook het contact tussen oud-leerlingen met de school en het contact tussen (oud)-docenten van het Gymnasium Haganum, is een Community op WhatsApp opgericht, die nauw samenwerkt met Socialiter.

Deze Community, WHAT COOL (Haganum WhatsApp Community voor Oud Leerlingen Op Leeftijdscategorie) kent per eindexamenjaar een groep, waarin oud-leerlingen contact met elkaar kunnen onderhouden, oude herinneringen en foto's delen en reunies en andere activiteiten met elkaar kunnen plannen.
De Community geeft de mogelijkheid om je ook in te schrijven voor andere groepen dan je eigen eindexamenjaar, bijvoorbeeld de omringende jaren om ook met anderen oud-leerlingen in contact te blijven.

Je communiceert binnen je eigen groep en de eventuele andere groepen waar je je voor hebt ingeschreven. Af en toe ontvang je een bericht vanuit de Community, dit zijn bijvoorbneeld aankondigingen van Socialiter of het Haganum met reunies of andere activiteiten die voor alle oud-leerlingen zijn.

De Community heeft een eigen beheerders-organisatie.
Contactpersonen hiervoor zijn:

      • Bart Jan van Trommel (ee 1982, +31 651578038)
      • Thomas Albertz (ee 1982, +31 651 239 432)

 

Als jouw eindexamenjaar nog geen eigen groep heeft, kun je een van bovenstaande contactpersonen een WhatsApp sturen om deze groep op te richten. Je kunt dan zelf oud-klasgenoten benaderen om ook lid te worden van deze groep.

Heb je al een WhatsApp groep van je eigen eindexamenjaar, dan kan deze groep toegevoegd worden aan de WHAT COOL Community. De groep blijft dan intact, en als extra krijg je af en toe ook berichten uit de Community.