Vrijdag 19 juni: Studentenborrel Socialiter

Beste oud-Haganum student of jongere,

Socialiter heeft sinds kort een apart gedeelte voor activiteiten voor studenten en jongeren. Denk jij net als wij ook vaak terug aan je tijd bij het Gymnasium Haganum? Het eten van je boterhammen langs de trap, eten kopen bij de Maxima of Coop in de pauzes, van de zon genieten op het schildpaddenplein? Om al deze herinneringen op te halen is er nu een borrel georganiseerd voor studenten en jongeren. Wees er bij en nodig je vriendengroep uit je Haganumtijd ook uit!

Vivat Societas,
Bhupinder Singh, Tim Moolhuijsen & Reindert Engwerda.

De borrel vindt plaats op vrijdag 19 juni 2015 op de sociëteit van studentenvereniging Intac op Zieken 199 te ‘s-Gravenhage en start om 20:00 uur.

Meld je hier aan op Facebook. Hier vind je ook meer informatie.

Lustrum Socialiter – 12 april 2014

Op zaterdag, 12 april aanstaande viert Socialiter het 35ste lustrum van het Gymnasium Haganum. Het lustrum draagt als motto ‘Bint’. De lustrumviering vindt plaats in het gebouw van het Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort no. 57 te Den Haag. Tijdstip: 12.00 – 20.00 uur. Uitgenodigd zijn alle oud-leerlingen en (oud-)docenten van het Gymnasium Haganum.

Het programma luidt als volgt:
12.00 – 12.45 uur inloop. Koffie, thee, broodjes (aula en hal)
13.00 – 14.30 uur opening en huishoudelijke mededelingen (aula):
Welkomstwoord door de Rector van het Gymnasium Haganum
Feestrede door Prof. Dr R.J. in ’t Veld
Gedenkboek Bint: ‘De Dikke Socialiter’
Syntopia Socialiter
Toekenning drie erelidmaatschappen


Keuzekaart:
15.00 – 15.30 uur: uitvoering huidige schoolorkest o.l.v. Piet Raphael (aula)
14.45 – 15.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
15.45 – 16.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
• René van Splunteren: Vergilius Aeneïs, het zesde boek: de tocht van Aeneas: Naar de onderwereld en het visioen van de toekomst van Rome (lokaal 5)

16.00 – 17.00 uur Model United Nations (lokaal 6)
15.00 – 16.30 uur schaaktoernooi Chaturanga (lokaal 8, nieuwbouw)

16.45 – 17.30 uur concert oud-leerlingenorkest o.l.v. Joe Raphael (aula)
17.45 – 19.30 uur borrel (aula en hal)
18.00 – 18.30 uur Roefie Hueting, piano (aula)
19.00 – 19.30 uur Floris Kappeyne van de Coppello, piano (aula)
17.45 – 19.30 uur Joaquin Lorenzo, Dennis van den Anker, Robert Gieben, Niels van Veen: gelegenheidsband (hal)

U wordt verzocht u tijdig aan te melden voor deelname aan de lustrumviering. Toegangsprijs: € 25,- voor leden (€ 35,- voor niet-leden). Oud-leerlingen onder de 25 jaar: € 15,-. Graag opgave door middel van aanmelding:  via dit webformulier, en overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: lustrum 2014 en uw naam/namen. Aanmelding is pas definitief na overmaking van het verschuldige bedrag. Nadere berichtgeving over het lustrum en het uitbrengen van een gedenkboek treft u aan in het komende nummer van Socialiter (februarinummer), onze digitale nieuwsbrief, alsmede op onze website.

Voor de volledigheid verzoekt het bestuur degenen die nog niet hun contributie hebben betaald dit alsnog te doen door overmaking van € 20,- op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: contributie 2014.

Verenigingsblad

De vorm en frequentie van het blad Socialiter zoals u dat gewend was, gaat vanaf dit jaar veranderen.
De vereniging geeft vanaf nu eenmaal per jaar het blad uit, aan het eind van het kalenderjaar, in de vorm van een glossy. Het blad wordt toegezonden aan betalende leden van Socialiter. Digitale versies van het blad treft U op de website aan.
Daarnaast zijn er de digitale nieuwsbrieven met aankondiging van bijv. de lezingen. Behalve deze ‘gewone’ nieuwsbrieven, is het ons streven om twee maal per jaar ook meer inhoudelijke digitale nieuwsbrieven te versturen.

De redactie streeft ernaar de ‘ontbrekende’ nummers te digitaliseren.

De gedigitaliseerde nummers van Socialiter zijn alleen in te zien door leden. U kunt hiernaast inloggen. Als u nog geen account heeft, kunt u zich registreren door in de zijbalk links (of onderaan deze pagina op mobiele apparaten) op ‘Registreren’ te klikken. U kunt alleen een account aanmaken met een email adres dat bekend is bij de ledenadministratie. Indien u hierbij problemen ondervindt, kunt u een email sturen aan This content is not visible because JavaScript is disabled. of This content is not visible because JavaScript is disabled. .

Het allerlaatste blad: Socialiter 31, Juni 2016

Socialiter 29, juni 2013
Socialiter 28, februari 2013
Socialiter 27, oktober 2012
Socialiter 26, juni 2012
Socialiter 25, februari 2012
Socialiter 21, zomer 2009
Socialiter 20, najaar 2008
Socialiter 19, voorjaar 2008
Socialiter 18, najaar 2007
Socialiter 17, voorjaar 2007
Socialiter 16, najaar 2006
Socialiter 15, voorjaar 2006
Socialiter 14, najaar 2005
Socialiter 13, voorjaar 2005
Socialiter 12, najaar 2004
Socialiter 11, voorjaar 2004

Het Socialiter

Het lied van de Bond van Haagsche Gymnasiasten (L. Spanjaard, 1912) 

 

VIVAT, VIVAT, SOCIETAS

Socialiter concordia nos habet et habebit
Donec crudelis mors omnes amicos nos delebit
Dum umbrae [simus exiles] vanae erimus in Tartaro inani !
Vivat, Vivat, Societas Gymnasii Hagani !

Poëtae sumus, musici, ridiculi, auctores
Et canimus ex animo puellas et amores
Sed tamen sumus juvenes non rudes at urbani
Vivat, Vivat, Societas Gymnasii Hagani !

Peritus praeses, administrant, scriba studiosus
Egregië, cum temptet raro aliquis bellosus
Socialitem ut perturbet: sunt conatus vani !
Vivat, Vivat, Societas Gymnasii Hagani !

Speramus nos feliciter constare societatem
Per semper omnia tempora ad mundi vastitatem
Et simus semper hilares et alacres et sani !
Vivat, Vivat, Societas Gymnasii Hagani !