Lustrum Socialiter – 12 april 2014

Op zaterdag, 12 april aanstaande viert Socialiter het 35ste lustrum van het Gymnasium Haganum. Het lustrum draagt als motto ‘Bint’. De lustrumviering vindt plaats in het gebouw van het Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort no. 57 te Den Haag. Tijdstip: 12.00 – 20.00 uur. Uitgenodigd zijn alle oud-leerlingen en (oud-)docenten van het Gymnasium Haganum.

Het programma luidt als volgt:
12.00 – 12.45 uur inloop. Koffie, thee, broodjes (aula en hal)
13.00 – 14.30 uur opening en huishoudelijke mededelingen (aula):
Welkomstwoord door de Rector van het Gymnasium Haganum
Feestrede door Prof. Dr R.J. in ’t Veld
Gedenkboek Bint: ‘De Dikke Socialiter’
Syntopia Socialiter
Toekenning drie erelidmaatschappen


Keuzekaart:
15.00 – 15.30 uur: uitvoering huidige schoolorkest o.l.v. Piet Raphael (aula)
14.45 – 15.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
15.45 – 16.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
• René van Splunteren: Vergilius Aeneïs, het zesde boek: de tocht van Aeneas: Naar de onderwereld en het visioen van de toekomst van Rome (lokaal 5)

16.00 – 17.00 uur Model United Nations (lokaal 6)
15.00 – 16.30 uur schaaktoernooi Chaturanga (lokaal 8, nieuwbouw)

16.45 – 17.30 uur concert oud-leerlingenorkest o.l.v. Joe Raphael (aula)
17.45 – 19.30 uur borrel (aula en hal)
18.00 – 18.30 uur Roefie Hueting, piano (aula)
19.00 – 19.30 uur Floris Kappeyne van de Coppello, piano (aula)
17.45 – 19.30 uur Joaquin Lorenzo, Dennis van den Anker, Robert Gieben, Niels van Veen: gelegenheidsband (hal)

U wordt verzocht u tijdig aan te melden voor deelname aan de lustrumviering. Toegangsprijs: € 25,- voor leden (€ 35,- voor niet-leden). Oud-leerlingen onder de 25 jaar: € 15,-. Graag opgave door middel van aanmelding:  via dit webformulier, en overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: lustrum 2014 en uw naam/namen. Aanmelding is pas definitief na overmaking van het verschuldige bedrag. Nadere berichtgeving over het lustrum en het uitbrengen van een gedenkboek treft u aan in het komende nummer van Socialiter (februarinummer), onze digitale nieuwsbrief, alsmede op onze website.

Voor de volledigheid verzoekt het bestuur degenen die nog niet hun contributie hebben betaald dit alsnog te doen door overmaking van € 20,- op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: contributie 2014.

Radio Oranje: Onno Sinke

De stem van strijdend Nederland. Het was het motto van Radio Oranje, het radiostation van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar in hoeverre kon Radio Oranje dit waarmaken? Onno Sinke (eindexamen 1997) vertelde op zaterdag 11 mei 2013 aan de hand van foto’s en fragmenten uit de uitzendingen over dit illustere radiostation, vooral bekend geworden door de toespraken van koningin Wilhelmina.

Hoewel alleen al het bestaan van Radio Oranje de mensen in het bezette gebied een hart onder de riem stak, was er ook veel kritiek. Onervaren medewerkers, ministers die ijverig censureerden, maar vooral een gebrek aan informatie over bezet Nederland zorgden ervoor dat velen de uitzendingen stijf, slap en weinig actueel vonden. In zijn boeiende lezing liet Onno Sinke horen welke uitzendingen wèl aansloegen: de gloedvolle redevoeringen van de schrijver A. den Doolaard bijvoorbeeld, of de liedjes met anti-Duitse strekking van het cabaret De Watergeus. Na afloop werden er vanuit het publiek vele vragen gesteld. Tevens haalden enkele aanwezigen die in de oorlog zelf naar Radio Oranje hadden geluisterd herinneringen  op aan de uitzendingen.