Vrijdag 19 juni: Studentenborrel Socialiter

Beste oud-Haganum student of jongere,

Socialiter heeft sinds kort een apart gedeelte voor activiteiten voor studenten en jongeren. Denk jij net als wij ook vaak terug aan je tijd bij het Gymnasium Haganum? Het eten van je boterhammen langs de trap, eten kopen bij de Maxima of Coop in de pauzes, van de zon genieten op het schildpaddenplein? Om al deze herinneringen op te halen is er nu een borrel georganiseerd voor studenten en jongeren. Wees er bij en nodig je vriendengroep uit je Haganumtijd ook uit!

Vivat Societas,
Bhupinder Singh, Tim Moolhuijsen & Reindert Engwerda.

De borrel vindt plaats op vrijdag 19 juni 2015 op de sociëteit van studentenvereniging Intac op Zieken 199 te ‘s-Gravenhage en start om 20:00 uur.

Meld je hier aan op Facebook. Hier vind je ook meer informatie.

Lezingen in het voorjaar 2015

De twee eerstvolgende lezingen voor het voorjaar van 2015 zijn bekend:

  • Op zaterdag 11 april zal David van Bodegom, arts, schrijver en universitair docent verbonden aan de Leyden Academy, een lezing houden over gezond ouder worden.
  • Later in het najaar van 2015 zal Herman Schaper, speciaal gezant van de regering voor de Nederlandse kandidatuur voor de Veiligheidsraad en oud-leerling van het Gymnasium Haganum, zijn lezing houden.

Meer informatie vindt u hier.

Update #2 Algemene Leden Vergadering – 17 januari 2015

Aan de leden van Socialiter,

Allereerst wenst het bestuur van Socialiter u het allerbeste voor 2015. Hiernaast willen wij u herinneren aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de Nieuwjaarsborrel die gehouden zullen worden op 17 januari a.s. vanaf 16:30, op Haganum. Zoals u weet, wil het bestuur zich inzetten voor een verenigingsleven dat de binding tussen alumni en de school bevordert. U bent van harte welkom om kennis te maken, mee te spreken over de toekomstplannen en het glas te heffen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst: klik hier.
U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier.

Tijdens de ledenvergadering zal een aantal nieuwe bestuursleden worden verkozen. Graag informeren wij u dat het bestuur op 3 januari j.l., een week na de statutaire einddatum, een email heeft ontvangen van de heer B. Singh (e.e. 2013) waarin hij zichzelf met twee jaargenoten presenteert als tegenkandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. In de mail is een twintigtal steunverleners genoemd, voor zover na te gaan allen uit eindexamenjaar 2013. Het is helaas niet gelukt om met de heer Singh in contact te komen, zodat we nog in het duister tasten omtrent zijn beweegredenen en concrete plannen.

Het bestuur staat positief tegenover het enthousiasme dat mogelijk spreekt uit dit initiatief. Niettemin ziet het bestuur zich genoodzaakt om deze kandidaatstelling niet ontvankelijk te verklaren, en wel om de volgende redenen, waarvan elk reeds voldoende is voor niet-ontvankelijkheidsverklaring:

  1. De indiening vond ruim te laat plaats;
  2. Er heeft geen enkele vorm van autorisatie van en door tegenkandidaten of steunverleners plaats gevonden. Handtekeningen of andere vormen van autorisatie ontbreken. Van de opgegeven steunverleners komt een aantal niet eens voor in de administratie van Socialiter.
  3. Conform de statuten komt actief en passief kiesrecht in principe slechts toe aan betalende leden, terwijl voor zover bekend geen der kandidaten en steunverleners ooit contributie heeft betaald.

Voorts ontvingen wij een uitvoerig geschrift van onze oud-secretaris, de heer Giap Tan. Hierin verzoekt hij onder meer zijn mening over de koers van de vereniging te mogen toelichten in de vergadering, aan welk verzoek wij gaarne zullen voldoen. Indien U al vooraf van zijn mening wil kennisnemen, kunt u zich wenden tot de heer Tan.

Hetzelfde geldt uiteraard voor u en alle andere leden van Socialiter: u bent van harte welkom om uw suggesties en opmerkingen kenbaar te maken tijdens de ALV bij het agendapunt omtrent de toekomstige koers van de vereniging.

Hoogachtend,

Yotam Raz | Secretaris a.i.

14 december: Alexander Münninghoff over De Stamhouder

Ruim een half jaar na het lustrum is het weer de hoogste tijd voor een Socialiter-bijeenkomst. Bovendien zal het u niet zijn ontgaan dat onlangs ‘DE STAMHOUDER, een familiekroniek’ is verschenen, het magnum opus van Haganum-coryfee, Slavist, schrijver, schaker, waarnemer, correspondent Alexander Münninghoff.

Anna Enquist heeft DE STAMHOUDER ademloos uitgelezen en noemt het “een overweldigend boek, geschreven met beheerste passie en subtiele humor.” Elsevier spreekt van “een diep tragische geschiedenis van mislukte liefdes, gefnuikte dromen, niet uitgekomen verwachtingen en het onontkoombare noodlot.”

Even eerlijk en compromisloos als in zijn boek zal Alexander ons inwijden in zijn familie- en andere geheimen. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en kunt u, tijdens de borrel na afloop, een – gesigneerd – exemplaar van DE STAMHOUDER aanschaffen.

Wanneer: zondag 14 december 2014
Waar: Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag
Aanvangstijd: 16:30 uur (inloop vanaf 16:00 uur)
Toegang: € 5,- (inclusief drankjes en hapjes)
Voor wie: (oud-)leerlingen, docenten en andere belangstellenden

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst (klik voor formulier).
Het is niet verplicht om u via dit formulier aan te melden (u kunt gewoon zonder aanmelding op de bijeenkomst komen), maar wij stellen het wel op prijs (zodat we van te voren weten hoeveel bezoekers er ongeveer zullen komen).

PS. Noteer ook alvast in uw agenda: zaterdag 17 januari 2015 – Algemene Ledenvergadering (ALV), gevolgd door Nieuwjaarsborrel.

Programma 2013

Programma najaar 2013
Na een interessante lezingenreeks in het voorjaar dit jaar met onze voorzitter Roel in ’t Veld over ‘Het schandaal’, Edwin Praat over ‘Gerard Reve’, Aviva Boissevain over ‘Lof der Zotheid’, Onno Sinke over ‘Radio Oranje’ en Peter Greve over muziek, vervolgen wij dit najaar deze lezingenreeks met drie bijeenkomsten in oktober, november en december.
Voor de zaterdagbijeenkomsten vragen wij een bijdrage van € 5; op dinsdagen € 3. Ons eerder verzoek om suggesties heeft al een rijkdom aan onderwerpen opgeleverd. Nieuwe ideeën en wensen zijn welkom, alvast voor het voorjaar.

Tot het kerstreces is het programma als volgt:

Locatie:

De aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, te Den Haag.

Aanmelden voor bijeenkomsten

U kunt zich hier aanmelden voor bijeenkomsten (klik voor formulier).
Het is niet verplicht om u via dit formulier aan te melden voor de bijeenkomst(en) (u kunt gewoon zonder aanmelding op de bijeenkomst komen), maar wij stellen het wel op prijs (zodat we van te voren weten hoeveel bezoekers er ongeveer zullen komen).


Filmavond Les Aventuriers (1967)

Dinsdag 15 oktober 2013, om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur

Charley van ’t Leven

Tijdens deze bijeenkomst – die iets anders in elkaar zit dan normaal – zullen wij de nog nooit eerder in Nederland vertoonde Franse film Les Aventuriers uit 1967 vertonen, geregisseerd door Robert Enrico, met o.a. de filmiconen Alain Delon en Lino Ventura, in de bloei van hun filmcarrière. Voorafgaand aan de film zal Charley van ’t Leven een korte introductie geven over de film zelf, het ondertitelproces en de vertaalproblemen. Na afloop is er zoals gewoonlijk tijd voor een korte borrel. Vanwege het vertonen van de film zal deze bijeenkomst iets eerder dan gebruikelijk beginnen, namelijk om 19:00 uur.

Charley van ’t Leven (eindexamenjaar 2008) is ondernemer en eigenaar van twee bedrijven: van ’t leven producties (websitebouw, webdesign & drukwerk) en Masters in Translation (vertaalbureau). Hij studeerde Franse taal & cultuur aan de Universiteit Utrecht en ‘Études françaises contemporaines’ aan de Université Paris X Nanterre La Défense en specialiseerde zich in het domein vertalen en met name in het vertalen van populair en modern Frans. Aansluitend volgde hij de masteropleiding Vertalen, wederom aan de Universiteit Utrecht. In 2012 studeerde hij af op het analyseren en oplossen van vertaalproblemen die zich voordoen bij het Nederlands ondertitelen van de Franse film Les Aventuriers, waarbij hij de gehele film Nederlands heeft ondertiteld.


Godfried Bomans

Zaterdag 23 november 2013, om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur

Gé Vaartjes

Er is misschien niet één Nederlandse schrijver die ruim veertig jaar na zijn dood nog zó springlevend is als Godfried Bomans (1913-1971). In brede lagen van de bevolking is zijn naam nog een begrip, zijn boeken worden nog steeds verkocht en geregeld duiken op de televisie fragmenten van zijn vele optredens op.
Het jaar 2013 is een ‘Bomansjaar’. Op 2 maart werd zijn honderdste geboortedag herdacht en in november staat zijn boek Erik of het klein insectenboek centraal in de actie ‘Nederland Leest’.
Neerlandicus en publicist Gé Vaartjes werkt aan een biografie over Godfried Bomans en komt op zaterdag 23 november over deze ooit zeer populaire schrijver vertellen. Na afloop van de lezing vindt er een uitgebreide borrel plaats.

Gé Vaartjes voltooide zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de RU-Leiden cum laude. Hij werkt als deeltijddocent Nederlands aan het Haagse Gymnasium ‘Haganum’. Daarnaast publiceert hij over literatuur in diverse literaire bladen en boeken. Hij werkte in de jaren tachtig mee aan televisieportretten van de auteurs Ina Boudier-Bakker en Herman de Man en was enkele jaren redacteur van het tijdschrift Biografie Bulletin en van de reeks Couperus-Cahiers van het Louis Couperus Genootschap. In 1999 verscheen zijn biografie over Herman de Man, waarvan in 2000 een tweede druk verscheen. In 2010 promoveerde hij op de biografie over schrijfster en toneelcritica Top Naeff. Momenteel werkt hij aan een biografie over Godfried Bomans. Gé Vaartjes is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.


Mystery guest [LEZING VERPLAATST NAAR JANUARI!]

Januari 2014, om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur – meer info volgt

Mystery guest

Op deze zaterdag zal er een interessante lezing worden gegeven door een mystery guest, waarvan wij later de naam zullen onthullen. Uiteraard ook na deze lezing een uitgebreide borrel. LET OP: Er vindt geen lezing plaats op zaterdag 14 december.


Programma voorjaar 2013
Op verzoek van velen zal de lezingencyclus in 2013 worden voortgezet. Uit sommige reacties bleek dat het niet voor iedereen mogelijk is om op dinsdag- (of andere doordeweekse) avond naar het Haganum te komen om de lezing bij te wonen. Vandaar dat in de planning nu ook een aantal zaterdagen (12 januari, 9 februari en 11 mei) zijn opgenomen. De lezing begint om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) gevolgd door een borrel. De opzet van de dinsdagavonden (12 maart en 18 juni) blijft gelijk aan de gebruikelijke formule (lezing vanaf 20.00 uur, gevolgd door een borrel). Voor de zaterdagbijeenkomsten vragen wij een bijdrage van € 5; op dinsdagen € 3. Ons eerder verzoek om suggesties heeft al een rijkdom aan onderwerpen opgeleverd. Nieuwe ideeën en wensen zijn welkom, alvast voor het najaar.

Tot de zomer is het programma als volgt:


Locatie:

De aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, te Den Haag.


Gerard Reve en racisme.

Zaterdag 9 februari 2013, om 16.00 uur

Edwin Praat

‘Gooi al dat zwarte tuig er uit!’ Gerard Reve en racisme

Schrijver Gerard Reve is herhaaldelijk beschuldigd van racisme. Provocerende teksten in romans als De taal der liefde (1972) en Bezorgde ouders (1988) gaven daar aanleiding toe. Was Reve werkelijk racistisch of nam hij een ironische pose aan? Zijn er grenzen aan de vrijheid van de kunstenaar en zo ja, waar liggen die?

Edwin Praat (eindexamenjaar 1998) is docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2011 op zijn dissertatie Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap. In zijn proefschrift onderzoekt Praat het schrijverschap van Gerard Reve in de breedste zin des woords. Hij buigt zich niet alleen voer het literaire werk, maar ook over de publieke manifestatie van de auteur.


Lof der zotheid.

Dinsdag 12 maart 2013, om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Aviva Boissevain

De nationale Week van de Klassieken (7 t/m 15 maart) staat dit jaar in het teken van theater. Op 12 maart a.s. zal oud-leerlinge Aviva Boissevain daarom een Socialiter-lezing verzorgen over de Lof der Zotheid van Desiderius Erasmus (1469-1536).
Met dit wereldberoemde ‘niemendalletje’ zoals Erasmus dit werk zelf noemde publiceerde hij zowel geestige als vileine kritiek op o.a. wetenschap en kerk, doortrokken van invloeden van klassieke auteurs als Horatius, Plato en Lucianus.
Erasmus presenteert zijn voordracht bij monde van Vrouwe Zotheid, als stand up comedian. Zo kan hij uitspraken doen die voor hemzelf ongeoorloofd zouden zijn. De vragen die in deze lezing aan bod komen zijn o.a.: voor wie schreef Erasmus zijn Lof? Welke retorische show geeft Erasmus hier ten beste? Wat maakt dit werk zo origineel en actueel?


Radio Oranje

Zaterdag 11 mei 2013, om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur

ONNO SINKE

De stem van strijdend Nederland. Deze strijdkreet van Radio Oranje was tijdens de Tweede Wereldoorlog dagelijks te horen in bezet Nederland. Hoewel het radiostation van de Nederlandse regering in ballingschap ongetwijfeld een morele steun was voor velen, was het niet bepaald de motor van het verzet. Onervaren medewerkers, een gebrek aan informatie, angst voor represailles en onderlinge twisten bemoeilijkten het werk van de regeringsomroep. In hoeverre slaagde Radio Oranje er toch in haar taken uit te voeren?

Onno Sinke (eindexamen 1997) is freelance historicus. Hij promoveerde in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn dissertatie Verzet vanuit de verteDe behoedzame koers van Radio Oranje. In november 2012 verscheen van zijn hand Loyaliteit in verdrukkingDe Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting, geschreven in opdracht van de TU Delft.


Componeren = selecteren + integreren

Dinsdag 18 juni 2013, om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

PETER GREVE

De “klassiek-moderne” muziek staat al enige decennia onder maatschappelijke en economische druk: veel muziekliefhebbers en concertgangers keren zich af van de eigentijdse muziekproductie ten gunste van werk geschreven tussen ruwweg 1650 tot 1900, en uitvoerende kunstenaars, organisatoren en subsidiegevers sluiten zich hierbij aan. Componisten van hedendaagse klassieke muziek staan voor de uitdaging een antwoord op deze ontwikkelingen te vinden: componist en oud-leerling Peter Greve (e.e. 1948) zal zijn standpunt in deze kwestie toelichten in een Socialiter-lezing op dinsdag 18 juni 2013, 20:00 u. in de aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag. Voor uitgebreide informatie, bekijk hier de aankondiging.

Socialiter Nieuwjaarsbijeenkomst

Wat begon als een initiatief op Facebook, – met dank aan Charley van ’t Leven -, mondde op 12 januari 2013 uit in een levendige Nieuwjaarsbijeenkomst, bijgewoond door meer dan 40 oud-leerlingen, in leeftijd variërend van e.e. 1946 tot e.e. 2008. De bijeenkomst begon vanaf 15.30 uur met koffie en thee in de hal. In het oude biologielokaal op de tweede verdieping (‘tweede verdieping, links, en dan rechts’) hield Roel in ’t Veld een voordracht over het fenomeen ‘schandaal’, waarbij hij rijkelijk putte uit een levenlang bestuurskundig onderzoek. Een schandaal speelt zich af in de publieke ruimte, is een sociaal construct waarbij de betekenis van mediapolitieke verstrengeling niet moet worden onderschat. Instanties die voorheen nieuws doorgaven, zijn nu producenten van nieuws geworden. Wetenschappers die hun mening te berde brengen, zijn, anders dan zij wellicht denken, onderdeel van dit systeem geworden. Daarna was het tijd voor een borrel, die in de hal werd gehouden. De Nieuwjaarbijeenkomst eindigde rondom 19.30 uur. De formule van lezingen op de zaterdagmiddag zal in 2013 worden voortgezet. Hieronder treft U een impressie van de Nieuwjaarsbijeenkomst aan in een aantal foto’s.

Programma 2012

De lezingenkalender voor het najaar van 2012 luidt alsvolgt:

Dinsdag, 9 oktober 2012: Van Constantinopel tot Yilderim
Dinsdag, 13 november 2012: Aus Goethes Faust
Dinsdag, 11 december 2012: Het Oera Linda Boek (Let op: Deze lezing gaat NIET door!)


Locatie:

De aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, te Den Haag.

Tijd: 20:00 – 22:00 uur. Borrel na afloop. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend. Deelnemers kunnen voor aanvang van de lezing een kopje koffie of thee krijgen.
Toegang: € 3,- , contant te betalen bij binnenkomst.
Vervoer: tram (randstadrail) 3 en 17 (halte Van Speijkstraat), bus 20 en 24 (halte Laan van Meerdervoort). De parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de school is beperkt. Gelieve op tijd te komen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Reserveren: This content is not visible because JavaScript is disabled.


Van Constantinopel tot Yilderim.
Een persoonlijke visie op Turkije, waarmee ons land al 400 jaar samenwerkt.

Dinsdag 9 oktober 2012, om 20.00 uur

Mr J.J. (Jan) Jonker Roelants

Op dinsdag, 9 oktober gaf Jan Jonker Roelants zijn persoonlijke visie op 400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen: van Constantinopel tot Yilderim. Voor wie deze laatste naam niets zegt: deze stervoetballer verkoos een paar jaar geleden het Turkse voetbal boven Ajax. Tekenend voor de nieuwe verhoudingen? Feit is wel dat de Turkse economie nog altijd groeit als kool (volgens Jonker Roelants overigens gefinancierd met goedkope euro’s), terwijl de Europese Unie gevangen zit in een financiële crisis.

Toch blijft Turkije, ook na 400 jaar diplomatieke betrekkingen, zo’n 400.000 Turkse Nederlanders (onder wie Yilderim) en miljoenen Nederlandse vakantiegangers, voor ons een raadselachtig land. Alleen al de ligging: in Europa, in Azië of is het een brug tussen twee culturen? Tien jaar geleden zag het er nog naar uit dat Turkije zijn kaarten op de EU had gezet. Maar intussen manifesteert het zich als regionale grootmacht met een sterke Sunnitische identiteit. De relatie met de Koerden blijft moeizaam en licht ontvlambaar. Het vuur wordt nu weer gevoed door het conflict in buurland Syrië. Met steun van Assad heeft het Koerdische verzet de strijd opgevoerd.

Ofschoon Jonker Roelants zich verbonden voelt met Turkije (hij werkte er twee termijnen als diplomaat en komt er nog steeds met plezier), schuwt hij de kritiek niet. Hij wijst erop dat er 100 journalisten zijn opgesloten evenals 3.000 Koerden, studenten en anderen, omdat zij voor hun mening uitkomen. Preken van imams, die overigens ook functioneren als ambtenaren, moeten vooraf officieel worden goedgekeurd en de ‘Islamitische fiets’ werd onlangs op een wetenschappelijk symposium gepropageerd. Toch is Jonker Roelants dol op het land maar vooral op de mensen. Met zijn Anne-fonds verleent hij steun aan arme meisjes zodat zij een beroepsopleiding kunnen volgen. Met dit fonds oogstte Jonker Roelants extra veel belangstelling evenals met de essaybundel ‘Nederlands – Turkse betrekkingen’. 400 jaar in Portretten, waaraan hij als co-auteur heeft bijgedragen. Het boek vond dan ook gretig aftrek.

De avond werd muzikaal opgeluisterd door alumna Lucia Bosma (e.e. 2002) en haar vriend Paul Cristian Turcitu. Lucia is jurist en professioneel violist (conservatorium Rotterdam). Cristian studeerde aan het beroemde George Enescu conservatorium te Boekarest toen hij als 16-jarige met zijn familie naar Nederland kwam. Daar vervolgde hij zijn vioolstudie. Lucia en Cristian treden regelmatig samen op.


Aus Goethes Faust.

Dinsdag 13 november, om 20.00 uur

Drs J.E.F. (Julius) Röntgen

Op dinsdag, 13 november 2012 spreekt Drs J.E.F. (Julius) Röntgen (e.e. 1965) over ‘Aus Goethes Faust’. Compositie van Julius Röntgen. (1855-1932). Lezing over de Fausttraditie in het Gymnasiaal onderwijs in de jaren 60 van de vorige eeuw en de compositie van zijn grootvader ‘Aus Goethes Faust’ (1931).

Zoals bekend werd in het gymnasiaal onderwijs vroeger veel aandacht aan de letterkunde van alle onderwezen talen besteed. Op grond daarvan was het gebruikelijk, dat in de eindexamenklas bij het vak Duits aandacht besteed werd aan een diepgaande bespreking van Goethe’s Faust, het eerste deel van de tragedie. Deze traditie is door de veranderingen in het onderwijs geheel verloren gegaan. Toen de spreker tijdens zijn eindexamenjaar 1965 in de lessen van Dr. R. Deknatel dit magistrale werk onder ogen kreeg, wist hij nog niet, dat zijn grootvader hierover een belangrijke compositie had ge¬schre¬ven. Deze compositie is inmiddels na 2005, – de herdenking van de 150ste geboortedag van de componist werd toen gevierd -, door het Duitse CD-label cpo uitgebracht. De spreker zal kort uitleg ge¬ven over het literatuuronderwijs in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, Goethes Faust zelf en het ‘Singspiel’ ‘Aus Goethes Faust’ van zijn grootvader.


Het Oera Linda Boek.

Dinsdag 11 december, om 20.00 uur Let op: Deze lezing gaat NIET door

Goffe Jensma

Tot slot zal Goffe Jensma op dinsdag, 11 december 2012 het kalenderjaar spectaculair afsluiten met het onthullen van zijn inzichten over het Oera Linda Boek.

Van alle literaire vervalsingen en mystificaties uit de Nederlandse literatuur is het Oera Linda-boek wel de meest interessante. Ga maar na: het boek verscheen in 1871 voor het eerst in druk en tot op de dag van vandaag wordt er wereldwijd gediscussieerd over de vraag of het echt is of niet, Nazi’s, New Agers en anderen. De inhoud van het boek doet het ergste vermoeden, want deze impliceert dat heel blank Europa zou afstammen van de Friezen, dat wil zeggen van een hoogwaardige, uiterst democratische en liberale, door vrouwen geleide Friese samenleving die tot circa 2193 voor Christus zou hebben bestaan.

Hoe onwaarschijnlijk dit alles ook klinkt, er zijn nog steeds hele volksstammen die geloof hechten aan dit in het Oudfries geschreven boek. Maar ook als je dat niet doet, roept het boek uitermate intrigerende vragen op, bijvoorbeeld die naar de auteur. Wie kon er in de 19de eeuw zo goed schrijven dat hij zo’n discussie te weeg kon brengen? En wat was zijn motief? Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, geeft u de antwoorden.