Vrijdag 19 juni: Studentenborrel Socialiter

Beste oud-Haganum student of jongere,

Socialiter heeft sinds kort een apart gedeelte voor activiteiten voor studenten en jongeren. Denk jij net als wij ook vaak terug aan je tijd bij het Gymnasium Haganum? Het eten van je boterhammen langs de trap, eten kopen bij de Maxima of Coop in de pauzes, van de zon genieten op het schildpaddenplein? Om al deze herinneringen op te halen is er nu een borrel georganiseerd voor studenten en jongeren. Wees er bij en nodig je vriendengroep uit je Haganumtijd ook uit!

Vivat Societas,
Bhupinder Singh, Tim Moolhuijsen & Reindert Engwerda.

De borrel vindt plaats op vrijdag 19 juni 2015 op de sociëteit van studentenvereniging Intac op Zieken 199 te ‘s-Gravenhage en start om 20:00 uur.

Meld je hier aan op Facebook. Hier vind je ook meer informatie.

Lezingen in het voorjaar 2015

De twee eerstvolgende lezingen voor het voorjaar van 2015 zijn bekend:

  • Op zaterdag 11 april zal David van Bodegom, arts, schrijver en universitair docent verbonden aan de Leyden Academy, een lezing houden over gezond ouder worden.
  • Later in het najaar van 2015 zal Herman Schaper, speciaal gezant van de regering voor de Nederlandse kandidatuur voor de Veiligheidsraad en oud-leerling van het Gymnasium Haganum, zijn lezing houden.

Meer informatie vindt u hier.

Indrukken van het reünie orkest van 12 april

Op zondag 12 april 2015 kwamen ongeveer 30 leden van het reünie orkest bijeen op de door Joe georganiseerde bijeenkomst op het Haganum. Het was een gezellige bijeenkomst waarin vooral veel muziek gemaakt werd, maar ook flink werd gelachen.

Hieronder een drietal opnames van de superleuke middag:Reünie Orkest: zondag 12 april 2015

BELANGRIJKE DATUM VOOR MELOMANEN: zondag 12 april 14:00 – 18:00

Speel je nog steeds of kun je je oude instrument op zolder nog vinden? Er komt weer een gelegenheid om nostalgie en gezelligheid te combineren met Beethoven en Dvorak: het REUNORK komt weer bij mekaar op zondag 12 april!! Op het Haganum, in de aula, met gratis roze koeken én … symfonie nummer 5, of de Nieuwe Wereld, of wie weet zelfs Tsjaikovski, ja dat hangt van jouw komst af!
Dus schrijf je snel in: via een mailtje of via het Reunork Haganum facebookevenement (waar je ook up-to-date info vindt!)

Programma 2015

Programma voorjaar 2015

Na een enerverende Algemene Leden Vergadering op 17 januari jongstleden, gaan wij verder met de lezingencyclus. Nieuwe ideeën en wensen voor bijeenkomsten zijn welkom voor het najaar.

Programma:

Locatie:

De aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag.

Aanmelden voor bijeenkomst:

U kunt zich hier aanmelden voor bijeenkomsten (klik voor formulier).

Kosten:

De toegang, inclusief 2 consumptiebonnen, bedraagt € 2,- voor leden en € 5,- voor niet-leden. Na afloop is er gelegenheid om wat te drinken.


 

Gezond oud. Laat de omgeving het werk doen.

Zaterdag 11 april 2015
15.30 uur, inloop vanaf 15.00 uur.

David van Bodegom

David van BodegomU kunt anders oud worden. Gezonder oud, en vitaler oud. In deze lezing zal David van Bodegom u laten zien hoe.
Hij is als verouderingswetenschapper verbonden aan de Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Hij neemt u in zijn lezing mee naar het noorden van Ghana waar hij jarenlang onderzoek deed naar veroudering. Hier verouderen mensen heel anders. Hij introduceert een nieuwe manier van denken over de oorzaken van veroudering.

Deze evolutionaire theorie verklaart veroudering vanuit een mismatch van onze oude genen en onze moderne omgeving. Ons lichaam is geëvolueerd om iets meer te eten dan nu direct nodig is, en om zuinig met energie om te gaan, niet bewegen als dat niet hoeft. Het is dus niet onze schuld dat de helft van Nederland te dik is en 40% de norm gezond bewegen niet haalt. We kunnen er echter wel degelijk iets aan doen, maar niet door te verbieden en te gebieden.

In de lezing ontrafelen we het geheime recept voor gezonde veroudering van Kwaku uit Ghana. We zullen bespreken hoeveel van ons gedrag onbewust, routinematig wordt bepaald en hoe belangrijk de sociale en fysieke omgeving hierbij is. De sleutel tot gezonde veroudering zal blijken om de omgeving het werk te laten doen.

David van Bodegom schreef over zijn de belevenissen tijdens zijn veldwerk in Ghana de roman “Nood breekt wet”. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en kunt u een exemplaar van dit boek aanschaffen.

Aanmelden voor bijeenkomst:

U kunt zich hier aanmelden voor bijeenkomsten (klik voor formulier).

Externe links: www.davidvanbodegom.nl;
www.leydenacademy.nl/Dr_David_van_Bodegom

 

Van democratische vrede naar hernieuwde machtspolitiek
in Europa?

Donderdag 11 juni 2015
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Najaar 2015. Datum wordt later bekend gemaakt.

Herman Schaper

Herman SchaperHerman Schaper (eindexamen 1967) is onlangs aangetreden als Hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid aan de Universiteit Leiden, Campus Den Haag (de Prof. Kooijmans wisselleerstoel).
Voor zijn colleges kan hij putten uit ervaringen die hij opdeed gedurende zijn lange diplomatieke loopbaan, onder andere als Ambassadeur bij de Verenigde Naties te New York (2009-2013), Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO (2009-2013), Directeur Europa en Directeur Veiligheidsbeleid op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Daarnaast was Herman Lid van de Tweede kamer voor D66 (1981-1982). Sinds 26 mei 2015 is hij lid van de Eerste Kamer (wederom D66). Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Herman – destijds op het Gymnasium Haganum – praeses was van de Bond van Haagse Gymnasiasten (BVHG).

Praktische informatie & aanmelden

De lezing begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) gevolgd door een gezellige borrel. Bij binnenkomst vragen wij een bijdrage van € 2,- voor leden en € 5,- voor niet-leden (dit is inclusief hapjes & 2 consumptiebonnen).

Aanmelden voor bijeenkomst:

U kunt zich hier aanmelden voor bijeenkomsten (klik voor formulier).

Update #2 Algemene Leden Vergadering – 17 januari 2015

Aan de leden van Socialiter,

Allereerst wenst het bestuur van Socialiter u het allerbeste voor 2015. Hiernaast willen wij u herinneren aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de Nieuwjaarsborrel die gehouden zullen worden op 17 januari a.s. vanaf 16:30, op Haganum. Zoals u weet, wil het bestuur zich inzetten voor een verenigingsleven dat de binding tussen alumni en de school bevordert. U bent van harte welkom om kennis te maken, mee te spreken over de toekomstplannen en het glas te heffen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst: klik hier.
U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier.

Tijdens de ledenvergadering zal een aantal nieuwe bestuursleden worden verkozen. Graag informeren wij u dat het bestuur op 3 januari j.l., een week na de statutaire einddatum, een email heeft ontvangen van de heer B. Singh (e.e. 2013) waarin hij zichzelf met twee jaargenoten presenteert als tegenkandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. In de mail is een twintigtal steunverleners genoemd, voor zover na te gaan allen uit eindexamenjaar 2013. Het is helaas niet gelukt om met de heer Singh in contact te komen, zodat we nog in het duister tasten omtrent zijn beweegredenen en concrete plannen.

Het bestuur staat positief tegenover het enthousiasme dat mogelijk spreekt uit dit initiatief. Niettemin ziet het bestuur zich genoodzaakt om deze kandidaatstelling niet ontvankelijk te verklaren, en wel om de volgende redenen, waarvan elk reeds voldoende is voor niet-ontvankelijkheidsverklaring:

  1. De indiening vond ruim te laat plaats;
  2. Er heeft geen enkele vorm van autorisatie van en door tegenkandidaten of steunverleners plaats gevonden. Handtekeningen of andere vormen van autorisatie ontbreken. Van de opgegeven steunverleners komt een aantal niet eens voor in de administratie van Socialiter.
  3. Conform de statuten komt actief en passief kiesrecht in principe slechts toe aan betalende leden, terwijl voor zover bekend geen der kandidaten en steunverleners ooit contributie heeft betaald.

Voorts ontvingen wij een uitvoerig geschrift van onze oud-secretaris, de heer Giap Tan. Hierin verzoekt hij onder meer zijn mening over de koers van de vereniging te mogen toelichten in de vergadering, aan welk verzoek wij gaarne zullen voldoen. Indien U al vooraf van zijn mening wil kennisnemen, kunt u zich wenden tot de heer Tan.

Hetzelfde geldt uiteraard voor u en alle andere leden van Socialiter: u bent van harte welkom om uw suggesties en opmerkingen kenbaar te maken tijdens de ALV bij het agendapunt omtrent de toekomstige koers van de vereniging.

Hoogachtend,

Yotam Raz | Secretaris a.i.

14 december: Alexander Münninghoff over De Stamhouder

Ruim een half jaar na het lustrum is het weer de hoogste tijd voor een Socialiter-bijeenkomst. Bovendien zal het u niet zijn ontgaan dat onlangs ‘DE STAMHOUDER, een familiekroniek’ is verschenen, het magnum opus van Haganum-coryfee, Slavist, schrijver, schaker, waarnemer, correspondent Alexander Münninghoff.

Anna Enquist heeft DE STAMHOUDER ademloos uitgelezen en noemt het “een overweldigend boek, geschreven met beheerste passie en subtiele humor.” Elsevier spreekt van “een diep tragische geschiedenis van mislukte liefdes, gefnuikte dromen, niet uitgekomen verwachtingen en het onontkoombare noodlot.”

Even eerlijk en compromisloos als in zijn boek zal Alexander ons inwijden in zijn familie- en andere geheimen. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en kunt u, tijdens de borrel na afloop, een – gesigneerd – exemplaar van DE STAMHOUDER aanschaffen.

Wanneer: zondag 14 december 2014
Waar: Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag
Aanvangstijd: 16:30 uur (inloop vanaf 16:00 uur)
Toegang: € 5,- (inclusief drankjes en hapjes)
Voor wie: (oud-)leerlingen, docenten en andere belangstellenden

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst (klik voor formulier).
Het is niet verplicht om u via dit formulier aan te melden (u kunt gewoon zonder aanmelding op de bijeenkomst komen), maar wij stellen het wel op prijs (zodat we van te voren weten hoeveel bezoekers er ongeveer zullen komen).

PS. Noteer ook alvast in uw agenda: zaterdag 17 januari 2015 – Algemene Ledenvergadering (ALV), gevolgd door Nieuwjaarsborrel.

Lustrum Socialiter – 12 april 2014

Op zaterdag, 12 april aanstaande viert Socialiter het 35ste lustrum van het Gymnasium Haganum. Het lustrum draagt als motto ‘Bint’. De lustrumviering vindt plaats in het gebouw van het Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort no. 57 te Den Haag. Tijdstip: 12.00 – 20.00 uur. Uitgenodigd zijn alle oud-leerlingen en (oud-)docenten van het Gymnasium Haganum.

Het programma luidt als volgt:
12.00 – 12.45 uur inloop. Koffie, thee, broodjes (aula en hal)
13.00 – 14.30 uur opening en huishoudelijke mededelingen (aula):
Welkomstwoord door de Rector van het Gymnasium Haganum
Feestrede door Prof. Dr R.J. in ’t Veld
Gedenkboek Bint: ‘De Dikke Socialiter’
Syntopia Socialiter
Toekenning drie erelidmaatschappen


Keuzekaart:
15.00 – 15.30 uur: uitvoering huidige schoolorkest o.l.v. Piet Raphael (aula)
14.45 – 15.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
15.45 – 16.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
• René van Splunteren: Vergilius Aeneïs, het zesde boek: de tocht van Aeneas: Naar de onderwereld en het visioen van de toekomst van Rome (lokaal 5)

16.00 – 17.00 uur Model United Nations (lokaal 6)
15.00 – 16.30 uur schaaktoernooi Chaturanga (lokaal 8, nieuwbouw)

16.45 – 17.30 uur concert oud-leerlingenorkest o.l.v. Joe Raphael (aula)
17.45 – 19.30 uur borrel (aula en hal)
18.00 – 18.30 uur Roefie Hueting, piano (aula)
19.00 – 19.30 uur Floris Kappeyne van de Coppello, piano (aula)
17.45 – 19.30 uur Joaquin Lorenzo, Dennis van den Anker, Robert Gieben, Niels van Veen: gelegenheidsband (hal)

U wordt verzocht u tijdig aan te melden voor deelname aan de lustrumviering. Toegangsprijs: € 25,- voor leden (€ 35,- voor niet-leden). Oud-leerlingen onder de 25 jaar: € 15,-. Graag opgave door middel van aanmelding:  via dit webformulier, en overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: lustrum 2014 en uw naam/namen. Aanmelding is pas definitief na overmaking van het verschuldige bedrag. Nadere berichtgeving over het lustrum en het uitbrengen van een gedenkboek treft u aan in het komende nummer van Socialiter (februarinummer), onze digitale nieuwsbrief, alsmede op onze website.

Voor de volledigheid verzoekt het bestuur degenen die nog niet hun contributie hebben betaald dit alsnog te doen door overmaking van € 20,- op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: contributie 2014.

23 november: Gé Vaartjes over Godfried Bomans

Op zaterdagmiddag 23 november aanstaande vindt er weer een Socialiter-lezing plaats met aansluitend een gezellige borrel. Tijdens deze lezing zal Gé Vaartjes spreken over ‘Godfried Bomans, schrijver en televisiepersoonlijkheid’. De lezing begint om 16:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur) en vindt plaats in de aula van het Gymnasium Haganum.

Gé Vaartjes over ‘Godfried Bomans, schrijver en televisiepersoonlijkheid’
Er is misschien niet één Nederlandse schrijver die ruim veertig jaar na zijn dood nog zó springlevend is als Godfried Bomans (1913-1971). In brede lagen van de bevolking is zijn naam nog een begrip, zijn boeken worden nog steeds verkocht en geregeld duiken op de televisie fragmenten van zijn vele optredens op.
Het jaar 2013 is een ‘Bomansjaar’. Op 2 maart werd zijn honderdste geboortedag herdacht en in november staat zijn boek Erik of het klein insectenboek centraal in de actie ‘Nederland Leest’.
Neerlandicus en publicist Gé Vaartjes werkt aan een biografie over Godfried Bomans en komt op zaterdag 23 november over deze ooit zeer populaire schrijver vertellen.

Gé Vaartjes voltooide zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de RU-Leiden cum laude. Hij werkt als deeltijddocent Nederlands aan het Haagse Gymnasium ‘Haganum’. Daarnaast publiceert hij over literatuur in diverse literaire bladen en boeken.
Hij werkte in de jaren tachtig mee aan televisieportretten van de auteurs Ina Boudier-Bakker en Herman de Man en was enkele jaren redacteur van het tijdschrift Biografie Bulletin en van de reeks Couperus-Cahiers van het Louis Couperus Genootschap.
In 1999 verscheen zijn biografie over Herman de Man, waarvan in 2000 een tweede druk verscheen.
In 2010 promoveerde hij op de biografie over schrijfster en toneelcritica Top Naeff.
Momenteel werkt hij aan een biografie over Godfried Bomans.
Gé Vaartjes is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Wanneer: zaterdag 23 november 2013
Waar: Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag
Start: 16:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur)
Kosten: € 5,- (inclusief drankjes en hapjes)

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst (klik voor formulier).
Het is niet verplicht om u via dit formulier aan te melden (u kunt gewoon zonder aanmelding op de bijeenkomst komen), maar wij stellen het wel op prijs (zodat we van te voren weten hoeveel bezoekers er ongeveer zullen komen).