Vereniging

Socialiter is de vereniging van oud-leerlingen van het Gymnasium Haganum. In 1945 opgericht heeft zij tot doel oud-leerlingen en oud-docenten van het Gymnasium Haganum regelmatig samen te brengen. Daarnaast streeft de vereniging ernaar door het organiseren van lezingen, het uitbrengen van een blad, het onderhouden van een actieve website en met behulp van social media (LinkedIn en Facebook) het gedachtengoed van het Gymnasium Haganum een wijde verspreiding te geven.

Het lidmaatschap van Socialiter is voorbehouden aan oud-leerlingen en oud-docenten van het Gymnasium Haganum. De contributie bedraagt € 20,- per jaar.

De Socialiter lezingen vinden in het voorjaar en in het najaar plaats in de aula van het Gymnasium Haganum. We streven ernaar om per seizoen drie lezingen te organiseren, in totaal dus zes lezingen per jaar. De lezingenkalender treft U op deze website aan. Tevens staat aangegeven hoe U zich hiervoor kunt melden.

Het verenigingsblad, genaamd Socialiter, dat de vereniging de afgelopen periode twee à drie maal per jaar uitgaf, zal van vorm gaan veranderen.
We sturen aan op één mooie, uitgebreide uitgave van Socialiter aan het eind van elk kalenderjaar in de vorm van een glossy. Daarnaast zal er naast de gebruikelijke nieuwsbrieven, een tweetal meer inhoudelijke digitale nieuwsbrieven per jaar verschijnen.
Een digitale versies van het blad treft U op de website aan.

De statuten van de vereniging zijn hier te raadplegen (Inloggen vereist – Als u nog geen account heeft, kunt u zich registreren door in de zijbalk links of onderaan deze pagina op mobiele apparaten op ‘Registreren’ te klikken. U kunt alleen een account aanmaken met een email adres dat bekend is bij de ledenadministratie. Indien u hierbij problemen ondervindt, kunt u een email sturen aan This content is not visible because JavaScript is disabled. of This content is not visible because JavaScript is disabled. ).

De vereniging is op LinkedIn en Facebook onder de naam Socialiter aanwezig. De beheerder voor de LinkedIn groep en de Facebook groep is Charley van ’t Leven.

De vereniging is verantwoordelijk voor het actueel houden van het gegevensbestand van oud-leerlingen en oud-docenten. Dit bestand is het eigendom van de vereniging Socialiter en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. U wordt verzocht wijzigingen in Uw persoonlijke situatie (adreswijziging door verhuizing, naamsverandering, overlijden) door te geven aan de ab-actis, bij voorkeur per E-mail: This content is not visible because JavaScript is disabled.