Programma 2013

Programma najaar 2013
Na een interessante lezingenreeks in het voorjaar dit jaar met onze voorzitter Roel in ’t Veld over ‘Het schandaal’, Edwin Praat over ‘Gerard Reve’, Aviva Boissevain over ‘Lof der Zotheid’, Onno Sinke over ‘Radio Oranje’ en Peter Greve over muziek, vervolgen wij dit najaar deze lezingenreeks met drie bijeenkomsten in oktober, november en december.
Voor de zaterdagbijeenkomsten vragen wij een bijdrage van € 5; op dinsdagen € 3. Ons eerder verzoek om suggesties heeft al een rijkdom aan onderwerpen opgeleverd. Nieuwe ideeën en wensen zijn welkom, alvast voor het voorjaar.

Tot het kerstreces is het programma als volgt:

Locatie:

De aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, te Den Haag.

Aanmelden voor bijeenkomsten

U kunt zich hier aanmelden voor bijeenkomsten (klik voor formulier).
Het is niet verplicht om u via dit formulier aan te melden voor de bijeenkomst(en) (u kunt gewoon zonder aanmelding op de bijeenkomst komen), maar wij stellen het wel op prijs (zodat we van te voren weten hoeveel bezoekers er ongeveer zullen komen).


Filmavond Les Aventuriers (1967)

Dinsdag 15 oktober 2013, om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur

Charley van ’t Leven

Tijdens deze bijeenkomst – die iets anders in elkaar zit dan normaal – zullen wij de nog nooit eerder in Nederland vertoonde Franse film Les Aventuriers uit 1967 vertonen, geregisseerd door Robert Enrico, met o.a. de filmiconen Alain Delon en Lino Ventura, in de bloei van hun filmcarrière. Voorafgaand aan de film zal Charley van ’t Leven een korte introductie geven over de film zelf, het ondertitelproces en de vertaalproblemen. Na afloop is er zoals gewoonlijk tijd voor een korte borrel. Vanwege het vertonen van de film zal deze bijeenkomst iets eerder dan gebruikelijk beginnen, namelijk om 19:00 uur.

Charley van ’t Leven (eindexamenjaar 2008) is ondernemer en eigenaar van twee bedrijven: van ’t leven producties (websitebouw, webdesign & drukwerk) en Masters in Translation (vertaalbureau). Hij studeerde Franse taal & cultuur aan de Universiteit Utrecht en ‘Études françaises contemporaines’ aan de Université Paris X Nanterre La Défense en specialiseerde zich in het domein vertalen en met name in het vertalen van populair en modern Frans. Aansluitend volgde hij de masteropleiding Vertalen, wederom aan de Universiteit Utrecht. In 2012 studeerde hij af op het analyseren en oplossen van vertaalproblemen die zich voordoen bij het Nederlands ondertitelen van de Franse film Les Aventuriers, waarbij hij de gehele film Nederlands heeft ondertiteld.


Godfried Bomans

Zaterdag 23 november 2013, om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur

Gé Vaartjes

Er is misschien niet één Nederlandse schrijver die ruim veertig jaar na zijn dood nog zó springlevend is als Godfried Bomans (1913-1971). In brede lagen van de bevolking is zijn naam nog een begrip, zijn boeken worden nog steeds verkocht en geregeld duiken op de televisie fragmenten van zijn vele optredens op.
Het jaar 2013 is een ‘Bomansjaar’. Op 2 maart werd zijn honderdste geboortedag herdacht en in november staat zijn boek Erik of het klein insectenboek centraal in de actie ‘Nederland Leest’.
Neerlandicus en publicist Gé Vaartjes werkt aan een biografie over Godfried Bomans en komt op zaterdag 23 november over deze ooit zeer populaire schrijver vertellen. Na afloop van de lezing vindt er een uitgebreide borrel plaats.

Gé Vaartjes voltooide zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de RU-Leiden cum laude. Hij werkt als deeltijddocent Nederlands aan het Haagse Gymnasium ‘Haganum’. Daarnaast publiceert hij over literatuur in diverse literaire bladen en boeken. Hij werkte in de jaren tachtig mee aan televisieportretten van de auteurs Ina Boudier-Bakker en Herman de Man en was enkele jaren redacteur van het tijdschrift Biografie Bulletin en van de reeks Couperus-Cahiers van het Louis Couperus Genootschap. In 1999 verscheen zijn biografie over Herman de Man, waarvan in 2000 een tweede druk verscheen. In 2010 promoveerde hij op de biografie over schrijfster en toneelcritica Top Naeff. Momenteel werkt hij aan een biografie over Godfried Bomans. Gé Vaartjes is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.


Mystery guest [LEZING VERPLAATST NAAR JANUARI!]

Januari 2014, om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur – meer info volgt

Mystery guest

Op deze zaterdag zal er een interessante lezing worden gegeven door een mystery guest, waarvan wij later de naam zullen onthullen. Uiteraard ook na deze lezing een uitgebreide borrel. LET OP: Er vindt geen lezing plaats op zaterdag 14 december.


Programma voorjaar 2013
Op verzoek van velen zal de lezingencyclus in 2013 worden voortgezet. Uit sommige reacties bleek dat het niet voor iedereen mogelijk is om op dinsdag- (of andere doordeweekse) avond naar het Haganum te komen om de lezing bij te wonen. Vandaar dat in de planning nu ook een aantal zaterdagen (12 januari, 9 februari en 11 mei) zijn opgenomen. De lezing begint om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) gevolgd door een borrel. De opzet van de dinsdagavonden (12 maart en 18 juni) blijft gelijk aan de gebruikelijke formule (lezing vanaf 20.00 uur, gevolgd door een borrel). Voor de zaterdagbijeenkomsten vragen wij een bijdrage van € 5; op dinsdagen € 3. Ons eerder verzoek om suggesties heeft al een rijkdom aan onderwerpen opgeleverd. Nieuwe ideeën en wensen zijn welkom, alvast voor het najaar.

Tot de zomer is het programma als volgt:


Locatie:

De aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, te Den Haag.


Gerard Reve en racisme.

Zaterdag 9 februari 2013, om 16.00 uur

Edwin Praat

‘Gooi al dat zwarte tuig er uit!’ Gerard Reve en racisme

Schrijver Gerard Reve is herhaaldelijk beschuldigd van racisme. Provocerende teksten in romans als De taal der liefde (1972) en Bezorgde ouders (1988) gaven daar aanleiding toe. Was Reve werkelijk racistisch of nam hij een ironische pose aan? Zijn er grenzen aan de vrijheid van de kunstenaar en zo ja, waar liggen die?

Edwin Praat (eindexamenjaar 1998) is docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2011 op zijn dissertatie Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap. In zijn proefschrift onderzoekt Praat het schrijverschap van Gerard Reve in de breedste zin des woords. Hij buigt zich niet alleen voer het literaire werk, maar ook over de publieke manifestatie van de auteur.


Lof der zotheid.

Dinsdag 12 maart 2013, om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Aviva Boissevain

De nationale Week van de Klassieken (7 t/m 15 maart) staat dit jaar in het teken van theater. Op 12 maart a.s. zal oud-leerlinge Aviva Boissevain daarom een Socialiter-lezing verzorgen over de Lof der Zotheid van Desiderius Erasmus (1469-1536).
Met dit wereldberoemde ‘niemendalletje’ zoals Erasmus dit werk zelf noemde publiceerde hij zowel geestige als vileine kritiek op o.a. wetenschap en kerk, doortrokken van invloeden van klassieke auteurs als Horatius, Plato en Lucianus.
Erasmus presenteert zijn voordracht bij monde van Vrouwe Zotheid, als stand up comedian. Zo kan hij uitspraken doen die voor hemzelf ongeoorloofd zouden zijn. De vragen die in deze lezing aan bod komen zijn o.a.: voor wie schreef Erasmus zijn Lof? Welke retorische show geeft Erasmus hier ten beste? Wat maakt dit werk zo origineel en actueel?


Radio Oranje

Zaterdag 11 mei 2013, om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur

ONNO SINKE

De stem van strijdend Nederland. Deze strijdkreet van Radio Oranje was tijdens de Tweede Wereldoorlog dagelijks te horen in bezet Nederland. Hoewel het radiostation van de Nederlandse regering in ballingschap ongetwijfeld een morele steun was voor velen, was het niet bepaald de motor van het verzet. Onervaren medewerkers, een gebrek aan informatie, angst voor represailles en onderlinge twisten bemoeilijkten het werk van de regeringsomroep. In hoeverre slaagde Radio Oranje er toch in haar taken uit te voeren?

Onno Sinke (eindexamen 1997) is freelance historicus. Hij promoveerde in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn dissertatie Verzet vanuit de verteDe behoedzame koers van Radio Oranje. In november 2012 verscheen van zijn hand Loyaliteit in verdrukkingDe Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting, geschreven in opdracht van de TU Delft.


Componeren = selecteren + integreren

Dinsdag 18 juni 2013, om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

PETER GREVE

De “klassiek-moderne” muziek staat al enige decennia onder maatschappelijke en economische druk: veel muziekliefhebbers en concertgangers keren zich af van de eigentijdse muziekproductie ten gunste van werk geschreven tussen ruwweg 1650 tot 1900, en uitvoerende kunstenaars, organisatoren en subsidiegevers sluiten zich hierbij aan. Componisten van hedendaagse klassieke muziek staan voor de uitdaging een antwoord op deze ontwikkelingen te vinden: componist en oud-leerling Peter Greve (e.e. 1948) zal zijn standpunt in deze kwestie toelichten in een Socialiter-lezing op dinsdag 18 juni 2013, 20:00 u. in de aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag. Voor uitgebreide informatie, bekijk hier de aankondiging.