Programma 2012

De lezingenkalender voor het najaar van 2012 luidt alsvolgt:

Dinsdag, 9 oktober 2012: Van Constantinopel tot Yilderim
Dinsdag, 13 november 2012: Aus Goethes Faust
Dinsdag, 11 december 2012: Het Oera Linda Boek (Let op: Deze lezing gaat NIET door!)


Locatie:

De aula van het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, te Den Haag.

Tijd: 20:00 – 22:00 uur. Borrel na afloop. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend. Deelnemers kunnen voor aanvang van de lezing een kopje koffie of thee krijgen.
Toegang: € 3,- , contant te betalen bij binnenkomst.
Vervoer: tram (randstadrail) 3 en 17 (halte Van Speijkstraat), bus 20 en 24 (halte Laan van Meerdervoort). De parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de school is beperkt. Gelieve op tijd te komen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Reserveren: This content is not visible because JavaScript is disabled.


Van Constantinopel tot Yilderim.
Een persoonlijke visie op Turkije, waarmee ons land al 400 jaar samenwerkt.

Dinsdag 9 oktober 2012, om 20.00 uur

Mr J.J. (Jan) Jonker Roelants

Op dinsdag, 9 oktober gaf Jan Jonker Roelants zijn persoonlijke visie op 400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen: van Constantinopel tot Yilderim. Voor wie deze laatste naam niets zegt: deze stervoetballer verkoos een paar jaar geleden het Turkse voetbal boven Ajax. Tekenend voor de nieuwe verhoudingen? Feit is wel dat de Turkse economie nog altijd groeit als kool (volgens Jonker Roelants overigens gefinancierd met goedkope euro’s), terwijl de Europese Unie gevangen zit in een financiële crisis.

Toch blijft Turkije, ook na 400 jaar diplomatieke betrekkingen, zo’n 400.000 Turkse Nederlanders (onder wie Yilderim) en miljoenen Nederlandse vakantiegangers, voor ons een raadselachtig land. Alleen al de ligging: in Europa, in Azië of is het een brug tussen twee culturen? Tien jaar geleden zag het er nog naar uit dat Turkije zijn kaarten op de EU had gezet. Maar intussen manifesteert het zich als regionale grootmacht met een sterke Sunnitische identiteit. De relatie met de Koerden blijft moeizaam en licht ontvlambaar. Het vuur wordt nu weer gevoed door het conflict in buurland Syrië. Met steun van Assad heeft het Koerdische verzet de strijd opgevoerd.

Ofschoon Jonker Roelants zich verbonden voelt met Turkije (hij werkte er twee termijnen als diplomaat en komt er nog steeds met plezier), schuwt hij de kritiek niet. Hij wijst erop dat er 100 journalisten zijn opgesloten evenals 3.000 Koerden, studenten en anderen, omdat zij voor hun mening uitkomen. Preken van imams, die overigens ook functioneren als ambtenaren, moeten vooraf officieel worden goedgekeurd en de ‘Islamitische fiets’ werd onlangs op een wetenschappelijk symposium gepropageerd. Toch is Jonker Roelants dol op het land maar vooral op de mensen. Met zijn Anne-fonds verleent hij steun aan arme meisjes zodat zij een beroepsopleiding kunnen volgen. Met dit fonds oogstte Jonker Roelants extra veel belangstelling evenals met de essaybundel ‘Nederlands – Turkse betrekkingen’. 400 jaar in Portretten, waaraan hij als co-auteur heeft bijgedragen. Het boek vond dan ook gretig aftrek.

De avond werd muzikaal opgeluisterd door alumna Lucia Bosma (e.e. 2002) en haar vriend Paul Cristian Turcitu. Lucia is jurist en professioneel violist (conservatorium Rotterdam). Cristian studeerde aan het beroemde George Enescu conservatorium te Boekarest toen hij als 16-jarige met zijn familie naar Nederland kwam. Daar vervolgde hij zijn vioolstudie. Lucia en Cristian treden regelmatig samen op.


Aus Goethes Faust.

Dinsdag 13 november, om 20.00 uur

Drs J.E.F. (Julius) Röntgen

Op dinsdag, 13 november 2012 spreekt Drs J.E.F. (Julius) Röntgen (e.e. 1965) over ‘Aus Goethes Faust’. Compositie van Julius Röntgen. (1855-1932). Lezing over de Fausttraditie in het Gymnasiaal onderwijs in de jaren 60 van de vorige eeuw en de compositie van zijn grootvader ‘Aus Goethes Faust’ (1931).

Zoals bekend werd in het gymnasiaal onderwijs vroeger veel aandacht aan de letterkunde van alle onderwezen talen besteed. Op grond daarvan was het gebruikelijk, dat in de eindexamenklas bij het vak Duits aandacht besteed werd aan een diepgaande bespreking van Goethe’s Faust, het eerste deel van de tragedie. Deze traditie is door de veranderingen in het onderwijs geheel verloren gegaan. Toen de spreker tijdens zijn eindexamenjaar 1965 in de lessen van Dr. R. Deknatel dit magistrale werk onder ogen kreeg, wist hij nog niet, dat zijn grootvader hierover een belangrijke compositie had ge¬schre¬ven. Deze compositie is inmiddels na 2005, – de herdenking van de 150ste geboortedag van de componist werd toen gevierd -, door het Duitse CD-label cpo uitgebracht. De spreker zal kort uitleg ge¬ven over het literatuuronderwijs in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, Goethes Faust zelf en het ‘Singspiel’ ‘Aus Goethes Faust’ van zijn grootvader.


Het Oera Linda Boek.

Dinsdag 11 december, om 20.00 uur Let op: Deze lezing gaat NIET door

Goffe Jensma

Tot slot zal Goffe Jensma op dinsdag, 11 december 2012 het kalenderjaar spectaculair afsluiten met het onthullen van zijn inzichten over het Oera Linda Boek.

Van alle literaire vervalsingen en mystificaties uit de Nederlandse literatuur is het Oera Linda-boek wel de meest interessante. Ga maar na: het boek verscheen in 1871 voor het eerst in druk en tot op de dag van vandaag wordt er wereldwijd gediscussieerd over de vraag of het echt is of niet, Nazi’s, New Agers en anderen. De inhoud van het boek doet het ergste vermoeden, want deze impliceert dat heel blank Europa zou afstammen van de Friezen, dat wil zeggen van een hoogwaardige, uiterst democratische en liberale, door vrouwen geleide Friese samenleving die tot circa 2193 voor Christus zou hebben bestaan.

Hoe onwaarschijnlijk dit alles ook klinkt, er zijn nog steeds hele volksstammen die geloof hechten aan dit in het Oudfries geschreven boek. Maar ook als je dat niet doet, roept het boek uitermate intrigerende vragen op, bijvoorbeeld die naar de auteur. Wie kon er in de 19de eeuw zo goed schrijven dat hij zo’n discussie te weeg kon brengen? En wat was zijn motief? Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, geeft u de antwoorden.