Socialiter lezingen

De Socialiter lezingen, gewijd aan culturele, literaire en maatschappelijke onderwerpen op het raakvlak van gymnasiaal onderwijs en algemene vorming, vinden in het voorjaar en in het najaar plaats in de aula van het Gymnasium Haganum. Per seizoen worden drie lezingen georganiseerd. In totaal zijn er dus zes lezingen per jaar. De lezingenkalender treft U hier op deze website aan. Tevens staat aangegeven hoe U zich hiervoor kunt melden.

De organisatie van de lezingen berust bij Charley van ’t Leven. Voor vragen en suggesties kunt U zich tot hem wenden: This content is not visible because JavaScript is disabled. .