Lustrum Socialiter – 12 april 2014

Op zaterdag, 12 april aanstaande viert Socialiter het 35ste lustrum van het Gymnasium Haganum. Het lustrum draagt als motto ‘Bint’. De lustrumviering vindt plaats in het gebouw van het Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort no. 57 te Den Haag. Tijdstip: 12.00 – 20.00 uur. Uitgenodigd zijn alle oud-leerlingen en (oud-)docenten van het Gymnasium Haganum.

Het programma luidt als volgt:
12.00 – 13.00 uur:      inloop, broodjes met koffie en thee
13.00 – 14.00 uur:      openingstoespraken
14.00 – 16.00 uur:      parallelsessies met lessen van (oud-)docenten
16.30 – 17.30 uur:      concert door oud-leerlingen
17.30 – 18.30 uur:      parallelsessies met mini-presentaties door
oud-leerlingen, schaaktoernooi en Model United Nations.
17.30 – 19:30 uur:      borrel met levende muziek

U wordt verzocht u tijdig aan te melden voor deelname aan de lustrumviering. Toegangsprijs: € 25,- voor leden (€ 35,- voor niet-leden). Oud-leerlingen onder de 25 jaar: € 15,-. Graag opgave door middel van aanmelding:  via dit webformulier, en overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: lustrum 2014 en uw naam/namen. Aanmelding is pas definitief na overmaking van het verschuldige bedrag. Nadere berichtgeving over het lustrum en het uitbrengen van een gedenkboek treft u aan in het komende nummer van Socialiter (februarinummer), onze digitale nieuwsbrief, alsmede op onze website.

Voor de volledigheid verzoekt het bestuur degenen die nog niet hun contributie hebben betaald dit alsnog te doen door overmaking van € 20,- op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: contributie 2014.