ALV 17 januari 2015

Geachte leden van Socialiter,

U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van Socialiter. Deze vindt plaats op 17 januari 2015 om 16.30 in het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57 te Den Haag.

De voorziene agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Overzicht afgelopen jaren
  3. Planning voor 2015-2018
  4. Instelling Kascommissie
  5. Bestuurswisseling
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Sluiting

Voor de agendapunten 2, 3 en 5 treft U hier schriftelijke toelichtingen en voorstellen aan.

Wij hopen dat tenminste twee leden zich bereid verklaren toe te treden tot de kascommissie. Stemrecht is uiteraard voorbehouden aan betalende leden. Voor diegenen die hun contributie nog niet hebben betaald of nog geen betalend lid zijn, zullen machtigingsformulieren ter plekke aanwezig zijn.

U kunt zich hier aanmelden voor de ledenvergadering (klik voor formulier). Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Met vriendelijke groeten,

Yotam Raz | Secretaris a.i.


Update: De notulen van de ALV vindt u door op deze link te klikken.