22 november 2016: Studium Generale Jimmy Nelson

Op 22 november is er een heel bijzondere gastspreker, Jimmy Nelson op het Gymnasium Haganum tijdens de Studium generale. Deze beroemde fotograaf geeft overal ter wereld lezingen om de ideeën van zijn stichting over te brengen, waarbij zijn foto’s een leidraad zijn voor zijn verhaal. Keuzes in het leven, het verdwijnen van culturen en het durven kiezen staan hierin centraal. U bent van harte welkom en omdat we graag een bijdrage leveren aan zijn stichting willen het haganum u om een vrijwillige bijdrage vragen. Aanvang 19.30 uur.

Klik hier voor meer informatie over het werk van Jimmy Nelson.

17 September: 15.00 – 17.30 Socialiter-Lezing Louis Couperus

 

Caroline de Westenholz: Louis Couperus is spannend!

Op zaterdagmiddag 17 september aanstaande is er een bijzondere Socialiter lezing. Caroline de Westenholz, oprichtster van het Louis Couperus Museum en schrijfster, houdt een lezing over Louis Couperus als avantgardist.

Louis Couperus (1863-1923) is mogelijk onze allergrootste schrijver. Zijn meest bekende boeken zijn de z.g. Haagse romans: Eline Vere, Langs lijnen van geleidelijkheid, De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan…. Niet minder bekend zijn zijn historische romans zoals De berg van licht, een zeldzaam voorbeeld van decadentisme in de Nederlandse letterkunde en De komedianten. Tenslotte publiceerde hij gedichten en sprookjes en was hij van 1909 tot zijn dood in 1923 actief als columnist bij verschillende kranten en weekbladen.

Tegenwoordig wordt niet altijd beseft hoezeer Louis Couperus in zijn tijd  een avant-gardist was. Hij schreef over vrouwelijke seksualiteit, echtscheiding, vrije liefde zelfs, meer dan zestig jaar voor de seksuele revolutie. Deze opmerkelijke moderne kijk maakte hem rond 1900 tot een dubieus auteur. Na publicatie van De stille kracht (een Indische roman die o.a. gaat over zwarte magie en overspel in het voormalig Nederlands-Indië) werd hij zelfs ‘de Gidspornograaf’ genoemd. De avonturen van de decadente Romeinse keizer Heleogabalus in De berg van licht zorgden voor een crisis in de verkoop van zijn boeken. Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen dat de best verkochte boeken tijdens Couperus’ leven de koningsromans waren: Majesteit, Wereldvrede en Hoge troeven, werken die nu bijna niemand meer leest.

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw was Couperus’ ster rijzende. Gaangeweg werd ingezien wat een groot auteur hij was. Dat is met ups en downs gegaan. Sinds de verfilming van De boeken der kleine zielen (in 1969/1970) raakte zijn werk ook bekend bij een groter publiek. Sindsdien zijn er vele toneelbewerkingen, films, ja zelfs een opera naar zijn romans gemaakt.

Anno 2016 staat Louis Couperus nog immer in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen wordt hij nog steeds gelezen: er komen  nieuwe drukken uit van zijn werk. Toneelgroep Amsterdam brengt de komende tijd drie van zijn romans op de planken: De stille kracht (in 2015-2016), De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan… Het Louis Couperus Genootschap is het grootste literaire genootschap van ons land. Het Louis Couperus Museum organiseert tentoonstellingen en evenementen rond het werk van de schrijver. Couperus leeft. En: Couperus is spannend!

De lezing sluit aan bij de jubileumtentoonstelling in het Louis Couperus Museum: Van ZERO tot Kleine zielen (nog tot 6 november ).

We ronden de bijeenkomst af met een gezellige borrel (tot 17.30 uur).

Entree: 3 Euro voor leden, 5 Euro voor andere belangstellenden.

21 Mei: Socialiter-lezing Herman Schaper “De Nederlandse race voor de Veiligheidsraad.”

 

Wat hebben Italië Nederland en Zweden gemeen? Alle drie zijn kandidaat voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad in de periode 2017-2018. Drie serieuze kandidaten. Toch zal er één buiten boord moeten vallen, want er is maar plaats voor twee landen uit Europa. De campagnes voor deze spannende race zijn in volle gang. In de aanloop van de verkiezing op 28 juni te New York belooft het een zinderende finale te worden

Herman Schaper (eindexamen 1967) was als Speciaal Vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken tot medio 2015 betrokken bij de campagne voor de Nederlandse kandidatuur. Hij spreekt dus ook uit persoonlijke ervaring.  Daarnaast is hij in 2014 aangetreden als Hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid aan de Universiteit van Leiden, Campus Den Haag (Prof. Kooijmans-stoel). Voor zijn colleges kan hij putten uit ervaringen die hij opdeed gedurende zijn lange diplomatieke loopbaan, onder andere als Ambassadeur bij de Verenigde Naties te New York (2009-2013), Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO (2005-2009), Directeur Europa en Directeur Veiligheidsbeleid op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast was Herman Lid van de Tweede kamer voor D66 (1981-1982). Sinds 26 mei 2015 is hij lid van de Eerste Kamer (wederom D66). Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Herman – destijds op het Gymnasium Haganum – praeses was van de Bond van Haagse Gymnasiasten (BVHG).

De lezing vindt plaats op het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag

Vanaf 15.00  uur bent u welkom op school. Er is koffie en thee.

De lezing begint om 15.30 uur met na afloop gelegenheid voor enkele vragen en discussie.

We ronden de bijeenkomst af met een gezellige borrel (tot 17.30 uur).

Entree: 3 Euro voor leden, 5 Euro voor andere belangstellenden.

Reünistenorkest & Wijnproeverij

Er was op zaterdag 16 april een heuse wijnproeverij verzorgd door WelcomeToWine voor ons Socialiter. Zo mochten wij een riante delegatie van het reünistenorkest verwelkomen met wijnliefhebbers als publiek. Het orkest opende de avond met een mooi stuk om vervolgens een greep uit de 7 wijnen te proeven. De warmte die gevoeld werd uit de wijnen baande zich een weg in het orkestspel toen deze daarna het volgende stuk gingen spelen. De avond zette zich hierna stevig voort want er moesten nog 5 wijnen uit streken vanuit de hele wereld geproefd worden. Uiteraard eindigde de kaas & wijn avond met een welbekende franse rode wijn. We zien u in ieder geval snel terug op de volgende avond. Au revoir!

wijnavond 1 wijnavond 2 Wijnavond 4

Lezing 12 maart: Wiskunde, wetenschap van patronen, personen, structuren

Er valt uiteraard veel te vertellen  over de ontwikkeling van de Wiskunde, vanaf de Oudheid tot in het Heden, en over zijn beoefenaars. Zo heeft de Griekse Wiskunde zich ontwikkeld vanaf zo 400 voor Chr. tot en met zo 400 na Chr., vervolgens ging het verder in de Arabische en Moors-Spaanse wereld tot aan ongeveer 1150 om vervolgens in de (verdere) Westerse wereld tot op Heden tot bloei te komen. Eigenlijk pas heel recentelijk staan de ontwikkelingen in de Wiskunde in Perzië (Iran), Irak en China in de belangstelling zoals die zich voordeden in het verleden , alsook de grafschrift-meetkunde-stellingen in Japan. In mijn voordracht hoop ik enkele van die zaken te preciseren door  “voortrekkers” ervan onder de loep te nemen. Bovendien wil ik u meenemen met enkele keuzes uit gemakkelijke wiskundezaken (inderdaad, gemakkelijk), te putten uit: het eenvoudigste bewijs van de Stelling van Pythagoras, het Antikythera mechanisme van Archimedes, het Dandelin ijsje in België, Pascal’s Hexagonale Stelling met een invloedrijk nieuwtje, Morley’s stelling gevonden eind 19-de eeuw, landelijke onrust bij het wiskunde-eindexamen van 1958, het bijzondere van de betrekking 9 – 8 = 1 , het meest recent ontdekte priemgetal, het stapelen van bollen volgens Keppler, het opbergen van bankbiljetten in een soort meetkundige portefeuille, het boek getiteld “Van Ahmes tot Euclides”, enz. . Aandacht zal ondertussen gegeven worden aan het wetenschappelijk werk van enkele oud-wiskundeleraren van het Gymnasium Haganum en aan Haagse wiskunde personages. Om de voordracht te kunnen volgen is slechts een rudimentaire kennis van schoolwiskunde nodig.

Iedereen is daarom van harte welkom!

Samenvatting Lezing door Robert van der Waall.

Verslag: Lezing Jan Pronk

VLUCHTEN KAN NIET MEER

Op dinsdag 16 februari sprak Jan Pronk op het Haganum over migratie. De aula zat vol met leerlingen, leden van Socialiter, leraren en andere genodigden. Met zijn grote bevlogenheid wist Pronk zijn gehoor van begin tot eind te boeien. Hij nam ook ruim de tijd voor het beantwoorden van vragen, waarbij hij consequent voorrang gaf aan leerlingen. Keer op keer herhaalde Pronk dat we moreel verplicht zijn onze grenzen open te houden voor mensen die door oorlog, onderdrukking en geweld op drift zijn geraakt. Maar ook voor mensen die de dupe zijn van economische of ecologische ontwikkelingen. Hij nam dan ook expliciet afstand van het huidige regeringsbeleid en de huidige PvdA-koers (plan Samson) waarin het streven om de huidige instroom aanzienlijk te beperken centraal staat. Het belang van ons “comfort” valt in het niet bij dat van alle migranten, aldus Pronk. Als klap op de vuurpijl waagde hij zich aan de voorspelling dat de migratiedruk nog jaren, misschien wel decennia zal aanhouden (“wen er maar aan”) en dat we die instroom vanwege de vergrijzing van onze eigen bevolking juist nodig hebben. Tot slot stak hij de hand in eigen boezem: “mijn generatie heeft fouten gemaakt” en deed een appèl op de jeugd “en jullie moeten het daarom beter doen”.

Extra Lezing, ALV 2016 en Portret

EXTRA LEZING, PORTRET EN ALV

Na een goedbezochte ledenvergadering van Socialiter is afgelopen donderdag in de hal van het Haganum het portret onthuld van oud-rector Goof Kloeg, geschilderd door Pauline Vos – de Tombe. Goof was zicht- en hoorbaar geroerd door deze historische gebeurtenis. Meer informatie hierover verschijnt binnenkort op www.socialiter.nl

Het bestuur vraagt uw aandacht voor de lezing van Jan Pronk over oorzaken van de huidige migratieproblematiek. Deze vindt plaats op dinsdag 16 februari, 19.30 uur. Voor meer informatie zie flyer hieronder. U bent van harte welkom.

Tot slot herinneren wij u aan de volgende data:

  • 12 maart lezing  Robert van der Waall
  • 16 april culturele avond met wijn en muziek
  • 21 mei lezing Herman Schaper