ALV 28 april 2018

Algemene ledenvergadering zaterdag 28 april 2018

 

U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van Socialiter. Deze vindt plaats op zaterdag 28 april a.s. om 16.00 uur  in het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57 te Den Haag.

De voorziene agenda luidt als volgt:
1. Opening

2. Nieuwe statuten (de statuten kunt u hier vinden)

3. Benoeming Toezichtsraad

4.Toelichting voorzitter Toezichtsraad
5. Financieel Jaarverslag
6. Overzicht afgelopen jaar
7. Planning voor 2018-2019
8. Bestuurswisseling
9. Wat verder ter tafel komt

10.Sluiting
 

De stukken voor de vergadering staan op de website van Socialiter. U kunt ze hier vinden.

Aansluitend vindt een informele borrel plaats in de hal, een uitgelezen gelegenheid om bij te praten met vrienden en oud-klasgenoten en om nieuwe  alumni te leren kennen. Het bestuur juicht de huidige tendens toe waarbij verschillende jaarlagen onderling nieuwe contacten leggen en oud en jong van elkaar leren.

Het bestuur is verder op zoek naar enthousiaste leden die iets willen doen voor de vereniging. Aarzel dus niet om contact op te nemen met het bestuur via Facebook of email.

Met vriendelijke groet,

Marion Drielsma

h.t. praeses Socialiter