ALV 13 april 2019

Algemene ledenvergadering zaterdag 13 april 2019

 

U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van Socialiter. Deze vindt plaats op zaterdag 13 april a.s. om 16.00 uur (inloop vanaf 15:30) in het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57 te Den Haag.

De voorziene agenda luidt als volgt:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Voordracht erelidmaatschap
  • Voordracht lid Toezichtraad
  • Financieel verslag 2018
  • Terugblik 2018
  • Activiteiten 2019
  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting

 

Aansluitend vindt een informele borrel plaats in de hal, een uitgelezen gelegenheid om bij te praten met vrienden en oud-klasgenoten en om nieuwe  alumni te leren kennen. Het bestuur juicht de huidige tendens toe waarbij verschillende jaarlagen onderling nieuwe contacten leggen en oud en jong van elkaar leren.

Met vriendelijke groet,

Conny Elderhorst

h.t. praeses Socialiter