Verslag ALV Socialiter 21 januari 2017

Op 21 januari 2017 vond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Socialiter plaats. Aansluitend aan de ALV was er een nieuwjaarsborrel, waarbij de muzikale omlijsting werd verzorgd door Reünork onder de bezielende leiding van Joe Raphaël.

Hieronder een kort verslag van de vergadering en foto’s van de middag.

 1. Opening:

De praeses stelt de huidige bestuurleden voor:

DSC_4332

 • André Carstens, vice-praeses,
 • Sander van Oyen, quaestor,
 • Bhupinder Singh, jongerenbestuur en webmaster,
 • Charley van ‘t Leven, commissaris feesten,
 • Joe Raphaël,
  allen benoemd in 2015
 • Jacqueline van Olst, abactis, benoemd in 2016

2.  Bestuurswisseling en aanvulling:

 • Sean Willemse treedt af i.v.m. studieverplichtingen.
 • De functie van Joe Raphaël wijzigt. Hij wordt adviserend lid voor kunst en cultuur.
 • Voordracht nieuwe bestuursleden:
  • Mariëlle Zuidema-Basart (e.e. 1998). Knowledge support lawyer bij Pels Rijcken (wat komt er juridisch en technisch kijken bij de digitale dienstverlening door overheden); zij was eerder bestuurslid van Socialiter in 2012/2013; in haar Haganum-tijd was zij actief in het schoolorkest (viool en fagot) en in de Hockey Interlyceale
  • Kees van der Vlis (e.e. 1980). IT architect bij Nationale Nederlanden; enthousiast golfer, muziekverzamelaar en fotograaf

3. plannen voor het komende jaar

 • Nieuwjaarborrel in nieuw jasje plus muzikale omlijsting.
 • In juni een zomerfestijn in de vorm van een jaarfeest in de hal en in de meisjestuin. Mogelijk met lessen van oud-leraren, korte lezingen en muziek.
 • Socialiter blad nummer 32.
 • Social media beter benutten. Digitale nieuwsflitsen; Socialiter-website; Facebook. Bhupinder en Kees werken aan modernisering. Fotohoek en smoelenboek. We zullen een oproep doen op de website om schoolfoto’s uit het verleden te zenden aan abactis@socialiter.nl. Wilt u direct bij thuiskomst uw archief induiken op zoek naar nostalgie: foto’s uit uw Haganum-tijd? Deze foto’s zullen gebruikt worden voor het vullen van de fotohoek. Graag vermelden: datum en wat we zien, zoals klas en welke leerlingen / leraren.
 • Jong-Socialiter: 2x per jaar de druk bezochte borrel voor de eerste acht jaargangen alumni onder leiding van Bhupinder Singh, Tim Moolhuijsen en Reindert          De Jong-Socialiter kerstborrel 2016 was voor alle leden toegankelijk. Deze borrel was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Laat u inspireren door de jeugd.
 • Lezingen: minder prioriteit, samenwerking met Studium Generale, initiatieven en suggesties welkom.
 • De geplande flashmob van 14 april mbt het Socialiter lied wordt met instemming van de vergadering verschoven naar een later tijdstip

4. Financieel verslag

 • De penningmeester doet verslag
 • De kascommissie verleent decharge

5. Statutenwijziging

 • Er is een voorstel voor een statutenwijziging. Omdat er geen quorum is wordt er een aanvullende ALV uitgeschreven. DSC_4364