21 Mei: Socialiter-lezing Herman Schaper “De Nederlandse race voor de Veiligheidsraad.”

 

Wat hebben Italië Nederland en Zweden gemeen? Alle drie zijn kandidaat voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad in de periode 2017-2018. Drie serieuze kandidaten. Toch zal er één buiten boord moeten vallen, want er is maar plaats voor twee landen uit Europa. De campagnes voor deze spannende race zijn in volle gang. In de aanloop van de verkiezing op 28 juni te New York belooft het een zinderende finale te worden

Herman Schaper (eindexamen 1967) was als Speciaal Vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken tot medio 2015 betrokken bij de campagne voor de Nederlandse kandidatuur. Hij spreekt dus ook uit persoonlijke ervaring.  Daarnaast is hij in 2014 aangetreden als Hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid aan de Universiteit van Leiden, Campus Den Haag (Prof. Kooijmans-stoel). Voor zijn colleges kan hij putten uit ervaringen die hij opdeed gedurende zijn lange diplomatieke loopbaan, onder andere als Ambassadeur bij de Verenigde Naties te New York (2009-2013), Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO (2005-2009), Directeur Europa en Directeur Veiligheidsbeleid op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast was Herman Lid van de Tweede kamer voor D66 (1981-1982). Sinds 26 mei 2015 is hij lid van de Eerste Kamer (wederom D66). Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Herman – destijds op het Gymnasium Haganum – praeses was van de Bond van Haagse Gymnasiasten (BVHG).

De lezing vindt plaats op het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag

Vanaf 15.00  uur bent u welkom op school. Er is koffie en thee.

De lezing begint om 15.30 uur met na afloop gelegenheid voor enkele vragen en discussie.

We ronden de bijeenkomst af met een gezellige borrel (tot 17.30 uur).

Entree: 3 Euro voor leden, 5 Euro voor andere belangstellenden.