17 September: 15.00 – 17.30 Socialiter-Lezing Louis Couperus

 

Caroline de Westenholz: Louis Couperus is spannend!

Op zaterdagmiddag 17 september aanstaande is er een bijzondere Socialiter lezing. Caroline de Westenholz, oprichtster van het Louis Couperus Museum en schrijfster, houdt een lezing over Louis Couperus als avantgardist.

Louis Couperus (1863-1923) is mogelijk onze allergrootste schrijver. Zijn meest bekende boeken zijn de z.g. Haagse romans: Eline Vere, Langs lijnen van geleidelijkheid, De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan…. Niet minder bekend zijn zijn historische romans zoals De berg van licht, een zeldzaam voorbeeld van decadentisme in de Nederlandse letterkunde en De komedianten. Tenslotte publiceerde hij gedichten en sprookjes en was hij van 1909 tot zijn dood in 1923 actief als columnist bij verschillende kranten en weekbladen.

Tegenwoordig wordt niet altijd beseft hoezeer Louis Couperus in zijn tijd  een avant-gardist was. Hij schreef over vrouwelijke seksualiteit, echtscheiding, vrije liefde zelfs, meer dan zestig jaar voor de seksuele revolutie. Deze opmerkelijke moderne kijk maakte hem rond 1900 tot een dubieus auteur. Na publicatie van De stille kracht (een Indische roman die o.a. gaat over zwarte magie en overspel in het voormalig Nederlands-Indië) werd hij zelfs ‘de Gidspornograaf’ genoemd. De avonturen van de decadente Romeinse keizer Heleogabalus in De berg van licht zorgden voor een crisis in de verkoop van zijn boeken. Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen dat de best verkochte boeken tijdens Couperus’ leven de koningsromans waren: Majesteit, Wereldvrede en Hoge troeven, werken die nu bijna niemand meer leest.

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw was Couperus’ ster rijzende. Gaangeweg werd ingezien wat een groot auteur hij was. Dat is met ups en downs gegaan. Sinds de verfilming van De boeken der kleine zielen (in 1969/1970) raakte zijn werk ook bekend bij een groter publiek. Sindsdien zijn er vele toneelbewerkingen, films, ja zelfs een opera naar zijn romans gemaakt.

Anno 2016 staat Louis Couperus nog immer in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen wordt hij nog steeds gelezen: er komen  nieuwe drukken uit van zijn werk. Toneelgroep Amsterdam brengt de komende tijd drie van zijn romans op de planken: De stille kracht (in 2015-2016), De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan… Het Louis Couperus Genootschap is het grootste literaire genootschap van ons land. Het Louis Couperus Museum organiseert tentoonstellingen en evenementen rond het werk van de schrijver. Couperus leeft. En: Couperus is spannend!

De lezing sluit aan bij de jubileumtentoonstelling in het Louis Couperus Museum: Van ZERO tot Kleine zielen (nog tot 6 november ).

We ronden de bijeenkomst af met een gezellige borrel (tot 17.30 uur).

Entree: 3 Euro voor leden, 5 Euro voor andere belangstellenden.