17 September: 15.00 – 17.30 Socialiter-Lezing Louis Couperus

 

Caroline de Westenholz: Louis Couperus is spannend!

Op zaterdagmiddag 17 september aanstaande is er een bijzondere Socialiter lezing. Caroline de Westenholz, oprichtster van het Louis Couperus Museum en schrijfster, houdt een lezing over Louis Couperus als avantgardist.

Louis Couperus (1863-1923) is mogelijk onze allergrootste schrijver. Zijn meest bekende boeken zijn de z.g. Haagse romans: Eline Vere, Langs lijnen van geleidelijkheid, De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan…. Niet minder bekend zijn zijn historische romans zoals De berg van licht, een zeldzaam voorbeeld van decadentisme in de Nederlandse letterkunde en De komedianten. Tenslotte publiceerde hij gedichten en sprookjes en was hij van 1909 tot zijn dood in 1923 actief als columnist bij verschillende kranten en weekbladen.

Tegenwoordig wordt niet altijd beseft hoezeer Louis Couperus in zijn tijd  een avant-gardist was. Hij schreef over vrouwelijke seksualiteit, echtscheiding, vrije liefde zelfs, meer dan zestig jaar voor de seksuele revolutie. Deze opmerkelijke moderne kijk maakte hem rond 1900 tot een dubieus auteur. Na publicatie van De stille kracht (een Indische roman die o.a. gaat over zwarte magie en overspel in het voormalig Nederlands-Indië) werd hij zelfs ‘de Gidspornograaf’ genoemd. De avonturen van de decadente Romeinse keizer Heleogabalus in De berg van licht zorgden voor een crisis in de verkoop van zijn boeken. Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen dat de best verkochte boeken tijdens Couperus’ leven de koningsromans waren: Majesteit, Wereldvrede en Hoge troeven, werken die nu bijna niemand meer leest.

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw was Couperus’ ster rijzende. Gaangeweg werd ingezien wat een groot auteur hij was. Dat is met ups en downs gegaan. Sinds de verfilming van De boeken der kleine zielen (in 1969/1970) raakte zijn werk ook bekend bij een groter publiek. Sindsdien zijn er vele toneelbewerkingen, films, ja zelfs een opera naar zijn romans gemaakt.

Anno 2016 staat Louis Couperus nog immer in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen wordt hij nog steeds gelezen: er komen  nieuwe drukken uit van zijn werk. Toneelgroep Amsterdam brengt de komende tijd drie van zijn romans op de planken: De stille kracht (in 2015-2016), De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan… Het Louis Couperus Genootschap is het grootste literaire genootschap van ons land. Het Louis Couperus Museum organiseert tentoonstellingen en evenementen rond het werk van de schrijver. Couperus leeft. En: Couperus is spannend!

De lezing sluit aan bij de jubileumtentoonstelling in het Louis Couperus Museum: Van ZERO tot Kleine zielen (nog tot 6 november ).

We ronden de bijeenkomst af met een gezellige borrel (tot 17.30 uur).

Entree: 3 Euro voor leden, 5 Euro voor andere belangstellenden.

21 Mei: Socialiter-lezing Herman Schaper “De Nederlandse race voor de Veiligheidsraad.”

 

Wat hebben Italië Nederland en Zweden gemeen? Alle drie zijn kandidaat voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad in de periode 2017-2018. Drie serieuze kandidaten. Toch zal er één buiten boord moeten vallen, want er is maar plaats voor twee landen uit Europa. De campagnes voor deze spannende race zijn in volle gang. In de aanloop van de verkiezing op 28 juni te New York belooft het een zinderende finale te worden

Herman Schaper (eindexamen 1967) was als Speciaal Vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken tot medio 2015 betrokken bij de campagne voor de Nederlandse kandidatuur. Hij spreekt dus ook uit persoonlijke ervaring.  Daarnaast is hij in 2014 aangetreden als Hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid aan de Universiteit van Leiden, Campus Den Haag (Prof. Kooijmans-stoel). Voor zijn colleges kan hij putten uit ervaringen die hij opdeed gedurende zijn lange diplomatieke loopbaan, onder andere als Ambassadeur bij de Verenigde Naties te New York (2009-2013), Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO (2005-2009), Directeur Europa en Directeur Veiligheidsbeleid op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast was Herman Lid van de Tweede kamer voor D66 (1981-1982). Sinds 26 mei 2015 is hij lid van de Eerste Kamer (wederom D66). Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Herman – destijds op het Gymnasium Haganum – praeses was van de Bond van Haagse Gymnasiasten (BVHG).

De lezing vindt plaats op het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag

Vanaf 15.00  uur bent u welkom op school. Er is koffie en thee.

De lezing begint om 15.30 uur met na afloop gelegenheid voor enkele vragen en discussie.

We ronden de bijeenkomst af met een gezellige borrel (tot 17.30 uur).

Entree: 3 Euro voor leden, 5 Euro voor andere belangstellenden.