Lezing 12 maart: Wiskunde, wetenschap van patronen, personen, structuren

Er valt uiteraard veel te vertellen  over de ontwikkeling van de Wiskunde, vanaf de Oudheid tot in het Heden, en over zijn beoefenaars. Zo heeft de Griekse Wiskunde zich ontwikkeld vanaf zo 400 voor Chr. tot en met zo 400 na Chr., vervolgens ging het verder in de Arabische en Moors-Spaanse wereld tot aan ongeveer 1150 om vervolgens in de (verdere) Westerse wereld tot op Heden tot bloei te komen. Eigenlijk pas heel recentelijk staan de ontwikkelingen in de Wiskunde in Perzië (Iran), Irak en China in de belangstelling zoals die zich voordeden in het verleden , alsook de grafschrift-meetkunde-stellingen in Japan. In mijn voordracht hoop ik enkele van die zaken te preciseren door  “voortrekkers” ervan onder de loep te nemen. Bovendien wil ik u meenemen met enkele keuzes uit gemakkelijke wiskundezaken (inderdaad, gemakkelijk), te putten uit: het eenvoudigste bewijs van de Stelling van Pythagoras, het Antikythera mechanisme van Archimedes, het Dandelin ijsje in België, Pascal’s Hexagonale Stelling met een invloedrijk nieuwtje, Morley’s stelling gevonden eind 19-de eeuw, landelijke onrust bij het wiskunde-eindexamen van 1958, het bijzondere van de betrekking 9 – 8 = 1 , het meest recent ontdekte priemgetal, het stapelen van bollen volgens Keppler, het opbergen van bankbiljetten in een soort meetkundige portefeuille, het boek getiteld “Van Ahmes tot Euclides”, enz. . Aandacht zal ondertussen gegeven worden aan het wetenschappelijk werk van enkele oud-wiskundeleraren van het Gymnasium Haganum en aan Haagse wiskunde personages. Om de voordracht te kunnen volgen is slechts een rudimentaire kennis van schoolwiskunde nodig.

Iedereen is daarom van harte welkom!

Samenvatting Lezing door Robert van der Waall.

Verslag: Lezing Jan Pronk

VLUCHTEN KAN NIET MEER

Op dinsdag 16 februari sprak Jan Pronk op het Haganum over migratie. De aula zat vol met leerlingen, leden van Socialiter, leraren en andere genodigden. Met zijn grote bevlogenheid wist Pronk zijn gehoor van begin tot eind te boeien. Hij nam ook ruim de tijd voor het beantwoorden van vragen, waarbij hij consequent voorrang gaf aan leerlingen. Keer op keer herhaalde Pronk dat we moreel verplicht zijn onze grenzen open te houden voor mensen die door oorlog, onderdrukking en geweld op drift zijn geraakt. Maar ook voor mensen die de dupe zijn van economische of ecologische ontwikkelingen. Hij nam dan ook expliciet afstand van het huidige regeringsbeleid en de huidige PvdA-koers (plan Samson) waarin het streven om de huidige instroom aanzienlijk te beperken centraal staat. Het belang van ons “comfort” valt in het niet bij dat van alle migranten, aldus Pronk. Als klap op de vuurpijl waagde hij zich aan de voorspelling dat de migratiedruk nog jaren, misschien wel decennia zal aanhouden (“wen er maar aan”) en dat we die instroom vanwege de vergrijzing van onze eigen bevolking juist nodig hebben. Tot slot stak hij de hand in eigen boezem: “mijn generatie heeft fouten gemaakt” en deed een appèl op de jeugd “en jullie moeten het daarom beter doen”.

Extra Lezing, ALV 2016 en Portret

EXTRA LEZING, PORTRET EN ALV

Na een goedbezochte ledenvergadering van Socialiter is afgelopen donderdag in de hal van het Haganum het portret onthuld van oud-rector Goof Kloeg, geschilderd door Pauline Vos – de Tombe. Goof was zicht- en hoorbaar geroerd door deze historische gebeurtenis. Meer informatie hierover verschijnt binnenkort op www.socialiter.nl

Het bestuur vraagt uw aandacht voor de lezing van Jan Pronk over oorzaken van de huidige migratieproblematiek. Deze vindt plaats op dinsdag 16 februari, 19.30 uur. Voor meer informatie zie flyer hieronder. U bent van harte welkom.

Tot slot herinneren wij u aan de volgende data:

  • 12 maart lezing  Robert van der Waall
  • 16 april culturele avond met wijn en muziek
  • 21 mei lezing Herman Schaper