ALV en NIEUWJAARSBORREL 11 FEBRUARI A.S.

Geachte leden van Socialiter,

U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van Socialiter. Deze vindt plaats op donderdag 11 februari 2016 om 19.30 uur in het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57 te Den Haag. Aansluitend vindt de nieuwjaarsborrel plaats in de hal.

De voorziene agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Financieel Jaarverslag
3. Overzicht afgelopen jaar
4. Planning voor 2016-2017
5. Instelling Kascommissie
6. Bestuurswisseling en –aanvulling
7. Wat verder ter tafel komt

Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk.
Klik hier om u aan te melden.

Tijdens de borrel na afloop van de vergadering vindt een bijzondere gebeurtenis plaats die u niet wil missen!

Het bestuur is verder op zoek naar enthousiaste leden die iets willen doen voor de vereniging. Aarzel dus niet om contact op te nemen als je daarvoor belangstelling hebt.

Met vriendelijke groet,

Yotam Raz | Secretaris a.i.

Bijlagen:
socialiter-verslag-2015
socialiter-ontwerp-statuten
financieel-overzicht-socialiter