Algemene Leden Vergadering – 17 januari 2015

Aan de leden van Socialiter

Zoals wij U eerder hebben meegedeeld, roept het bestuur op zaterdag 17 januari a.s. een ledenvergadering bijeen. Belangrijke agendapunten zijn de vaststelling van de plannen voor het lopende verenigingsjaar en de komende jaren, alsmede de benoeming van een aantal bestuursleden. In de laatste week voor Kerst, zullen de nodige stukken ter toelichting worden geplaatst op de website (www.socialiter.nl). De vergadering begint om 16.30 uur, uiteraard op het Haganum.

Update: Nadere informatie vindt u via deze link.

Het is u mogelijk niet ontgaan dat het bestuur onlangs afscheid heeft genomen van zijn secretaris. Voor zijn vele inspanningen is het bestuur hem dankbaar. De samenwerking was echter ernstig verstoord. Deze secretaris heeft tot 17 juni in belangrijke mate medeverantwoordelijkheid gedragen voor het functioneren van de vereniging. In de afgelopen dagen heeft hij zijn visie kenbaar gemaakt aan een nog onbekend aantal leden. Het bestuur verzoekt u geen overhaaste conclusies te trekken en uw oordeel mede te vormen op grond van de informatie over de feiten, die wij u nog voor en tijdens de ledenvergadering zullen doen toekomen. Hierin zullen wij ook ingaan op de financiële situatie van de vereniging. In dit verband zult u begrijpen dat wij de totstandkoming van een gedenkboek, hoe positief en creatief wij dat initiatief ook vinden, pas mogelijk achten op basis van een tot nu toe niet beschikbare, realistische begroting waaruit blijkt hoe groot het financiële risico van een dergelijke uitgave is. Wij zien de ledenvergadering als een uitgelezen kans om uw standpunt hierover te betrekken bij de besluitvorming.

Tot slot nemen wij de gelegenheid te baat om U nogmaals uit te nodigen de lezing van Alexander Münninghoff op zondag 14 december a.s. (aanvang 16.30 uur) bij te wonen. De belangstelling is reeds overweldigend. Voor deze lezing, evenals voor de ledenvergadering, is aanmelding wenselijk, maar niet noodzakelijk: U kunt zich hier aanmelden voor de de ledenvergadering (klik voor formulier).

Yotam Raz, secretaris a.i.

14 december: Alexander Münninghoff over De Stamhouder

Ruim een half jaar na het lustrum is het weer de hoogste tijd voor een Socialiter-bijeenkomst. Bovendien zal het u niet zijn ontgaan dat onlangs ‘DE STAMHOUDER, een familiekroniek’ is verschenen, het magnum opus van Haganum-coryfee, Slavist, schrijver, schaker, waarnemer, correspondent Alexander Münninghoff.

Anna Enquist heeft DE STAMHOUDER ademloos uitgelezen en noemt het “een overweldigend boek, geschreven met beheerste passie en subtiele humor.” Elsevier spreekt van “een diep tragische geschiedenis van mislukte liefdes, gefnuikte dromen, niet uitgekomen verwachtingen en het onontkoombare noodlot.”

Even eerlijk en compromisloos als in zijn boek zal Alexander ons inwijden in zijn familie- en andere geheimen. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en kunt u, tijdens de borrel na afloop, een – gesigneerd – exemplaar van DE STAMHOUDER aanschaffen.

Wanneer: zondag 14 december 2014
Waar: Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag
Aanvangstijd: 16:30 uur (inloop vanaf 16:00 uur)
Toegang: € 5,- (inclusief drankjes en hapjes)
Voor wie: (oud-)leerlingen, docenten en andere belangstellenden

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst (klik voor formulier).
Het is niet verplicht om u via dit formulier aan te melden (u kunt gewoon zonder aanmelding op de bijeenkomst komen), maar wij stellen het wel op prijs (zodat we van te voren weten hoeveel bezoekers er ongeveer zullen komen).

PS. Noteer ook alvast in uw agenda: zaterdag 17 januari 2015 – Algemene Ledenvergadering (ALV), gevolgd door Nieuwjaarsborrel.