Lustrum Socialiter – 12 april 2014

Op zaterdag, 12 april aanstaande viert Socialiter het 35ste lustrum van het Gymnasium Haganum. Het lustrum draagt als motto ‘Bint’. De lustrumviering vindt plaats in het gebouw van het Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort no. 57 te Den Haag. Tijdstip: 12.00 – 20.00 uur. Uitgenodigd zijn alle oud-leerlingen en (oud-)docenten van het Gymnasium Haganum.

Het programma luidt als volgt:
12.00 – 12.45 uur inloop. Koffie, thee, broodjes (aula en hal)
13.00 – 14.30 uur opening en huishoudelijke mededelingen (aula):
Welkomstwoord door de Rector van het Gymnasium Haganum
Feestrede door Prof. Dr R.J. in ’t Veld
Gedenkboek Bint: ‘De Dikke Socialiter’
Syntopia Socialiter
Toekenning drie erelidmaatschappen


Keuzekaart:
15.00 – 15.30 uur: uitvoering huidige schoolorkest o.l.v. Piet Raphael (aula)
14.45 – 15.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
15.45 – 16.30 uur: lessen (oud)docenten:
• Huib Poortman: transitie, natte ijsberen en Poetin in de kou (lokaal 1)
• Leo van Santen: Goethe und Brecht (lokaal 2)
• Jelle Brill: quantummechanica (lokaal 3)
• Ernst Kouwe: spelletjes (lokaal 4)
• René van Splunteren: Vergilius Aeneïs, het zesde boek: de tocht van Aeneas: Naar de onderwereld en het visioen van de toekomst van Rome (lokaal 5)

16.00 – 17.00 uur Model United Nations (lokaal 6)
15.00 – 16.30 uur schaaktoernooi Chaturanga (lokaal 8, nieuwbouw)

16.45 – 17.30 uur concert oud-leerlingenorkest o.l.v. Joe Raphael (aula)
17.45 – 19.30 uur borrel (aula en hal)
18.00 – 18.30 uur Roefie Hueting, piano (aula)
19.00 – 19.30 uur Floris Kappeyne van de Coppello, piano (aula)
17.45 – 19.30 uur Joaquin Lorenzo, Dennis van den Anker, Robert Gieben, Niels van Veen: gelegenheidsband (hal)

U wordt verzocht u tijdig aan te melden voor deelname aan de lustrumviering. Toegangsprijs: € 25,- voor leden (€ 35,- voor niet-leden). Oud-leerlingen onder de 25 jaar: € 15,-. Graag opgave door middel van aanmelding:  via dit webformulier, en overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: lustrum 2014 en uw naam/namen. Aanmelding is pas definitief na overmaking van het verschuldige bedrag. Nadere berichtgeving over het lustrum en het uitbrengen van een gedenkboek treft u aan in het komende nummer van Socialiter (februarinummer), onze digitale nieuwsbrief, alsmede op onze website.

Voor de volledigheid verzoekt het bestuur degenen die nog niet hun contributie hebben betaald dit alsnog te doen door overmaking van € 20,- op rekening van Socialiter, bankrekeningnummer: IBAN: NL32 INGB 0006 8921 67, BIC: INGBNL2A, onder vermelding van: contributie 2014.