18 juni: Peter Greve over muziek


Op dinsdagavond 18 juni aanstaande vindt er weer een Socialiter-lezing plaats met aansluitend een gezellige borrel. Tijdens deze lezing zal Peter Greve spreken over muziek en ook muziek laten horen. De lezing begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en vindt plaats in de aula van het Gymnasium Haganum.

“Componeren = selecteren + integreren”
De “klassiek-moderne” muziek staat al enige decennia onder maatschappelijke en economische druk: veel muziekliefhebbers en concertgangers keren zich af van de eigentijdse muziekproductie ten gunste van werk geschreven tussen ruwweg 1650 tot 1900, en uitvoerende kunstenaars, organisatoren en subsidiegevers sluiten zich hierbij aan. Componisten van hedendaagse klassieke muziek staan voor de uitdaging een antwoord op deze ontwikkelingen te vinden: componist en oud-leerling Peter Greve (e.e. 1948) zal zijn standpunt in deze kwestie toelichten tijdens deze aankomende Socialiter-lezing.

Componeren is in wezen een eenzame bezigheid: om de innerlijk gehoorde inspiratie goed op papier (c.q. de computer) te kunnen krijgen hebben de meeste componisten stilte en concentratie nodig. Componisten zijn dan ook van nature individualistisch ingestelde mensen met een neiging tot egocentriciteit die kan overslaan in wereldvreemdheid. Toch moet iedere componist zich, zeker in deze tijd, van zijn plaats in de maatschappij bewust zijn wil hij met zijn muziek mensen kunnen bereiken en, beter nog, ontroeren. Daarnaast is hij zelf ook een product van zijn tijd en omgeving: hij maakt deel uit van een collectief continuüm waaraan hij enige tijd zijn bijdragen mag leveren, om daarna plaats te maken voor volgende generaties, terwijl “l’Art poursuit son chemin que nul ne peut interrompre” (Georges Auric, 1917).

In de lezing wilt Peter Greve proberen zijn eigen plaats (“niche”) als componist te beschrijven aan de hand van voorbeelden aan de piano en CD-opnames van eigen werk. Kennis van de muziek-theorie wordt niet verwacht bij de toehoorder: hij zal het aantal technische termen tot een minimum beperken en waar nodig met een paar korte, practische voorbeelden toelichten. De lezing zal afgesloten worden met een live-uitvoering van een recent, ca 5 min. durend eigen werk voor spreekstem en piano, waarbij zijn destijdse (e.e. 1948) klasgenote Irene Zeper de rol van spreekster zal vervullen.

Peter Greve, componist & arrangeur
e-mail: info@petergreve.nl
website: www.petergreve.nl

Wanneer: dinsdag 18 juni 2013
Waar: Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag
Start: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Kosten: € 3,- (inclusief drankjes en hapjes)

Radio Oranje: Onno Sinke

De stem van strijdend Nederland. Het was het motto van Radio Oranje, het radiostation van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar in hoeverre kon Radio Oranje dit waarmaken? Onno Sinke (eindexamen 1997) vertelde op zaterdag 11 mei 2013 aan de hand van foto’s en fragmenten uit de uitzendingen over dit illustere radiostation, vooral bekend geworden door de toespraken van koningin Wilhelmina.

Hoewel alleen al het bestaan van Radio Oranje de mensen in het bezette gebied een hart onder de riem stak, was er ook veel kritiek. Onervaren medewerkers, ministers die ijverig censureerden, maar vooral een gebrek aan informatie over bezet Nederland zorgden ervoor dat velen de uitzendingen stijf, slap en weinig actueel vonden. In zijn boeiende lezing liet Onno Sinke horen welke uitzendingen wèl aansloegen: de gloedvolle redevoeringen van de schrijver A. den Doolaard bijvoorbeeld, of de liedjes met anti-Duitse strekking van het cabaret De Watergeus. Na afloop werden er vanuit het publiek vele vragen gesteld. Tevens haalden enkele aanwezigen die in de oorlog zelf naar Radio Oranje hadden geluisterd herinneringen  op aan de uitzendingen.