‘Lof der Zotheid’: Aviva Boissevain

Op 12 maart 2013 verzorgde oud-leerlinge Aviva Boissevain op het Gymnasium Haganum een Socialiter-lezing over de Lof der Zotheid van Desiderius Erasmus.

Erasmus publiceerde met dit wereldberoemde ‘niemendalletje’, zoals hij het werk zelf noemde, zowel geestige als vileine kritiek op o.a. universiteiten en kerken, geïnspireerd naar werken van klassieke auteurs als Horatius, Plato en Lucianus.

Aviva Boissevain vertelde in haar lezing o.a. over de wijze waarop Erasmus zijn voordracht presenteert bij monde van Vrouwe Zotheid, als stand up comedian, vergezeld van negen muzen. Een rol die Erasmus bij het presenteren van zijn Lof mogelijk zelf vertolkte, al of niet uitgedost als vrouw, temidden van zijn Engelse vriendenkring. Zo kon hij uitspraken doen die de maatschappij als ongeoorloofd beschouwde, getuige het feit dat het werk niet alleen verboden werd in de kerk, maar ook aan de universiteiten van Oxford, Cambridge en Leuven.

Ook ging Aviva Boissevain in haar lezing in op de vraag voor wie Erasmus zijn Lof schreef en de belangrijke rol van de vriendschap tussen Erasmus en Thomas More. Zij sloot af met het lezen van enkele fragmenten uit het boek en de stelling dat het voor ons onderwijs de hoogste tijd wordt om terug te keren naar het Renaissance-ideaal van imitatio et aemulatio: evenaren en vervolgens overtreffen.

Welke oud-leerling durft zich te meten met Erasmus en houdt tijdens ons lustrum in 2014 een zelfgeschreven satirische lofrede, in de stijl van Zotheid?