Zaterdagbijeenkomst: Edwin Praat

Zaterdag, 9 februari jl., hield Dr Edwin Praat (e.e. 1998), in 2011 cum laude gepromoveerd (‘Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het kunstenaarschap’) aan de Universiteit van Amsterdam, een voordracht over Gerard Reve en racisme. De methodologische scheiding die veelal wordt gemaakt tussen  het ‘oeuvre’ en de ‘publieke manifestatie’ van een schrijver leidt en heeft geleid in het  geval van Reve tot een onderbelichting van essentiële  aspecten van zijn schrijverschap. Reve is herhaaldelijk beschuldigd van racisme. Provocerende teksten in romans als De taal der liefde (1972) en Bezorgde ouders (1988) gaven daar aanleiding toe. Beroemd is ook zijn uitspraak: ‘Gooi al dat zwarte tuig er uit!’. Vraag is echter of Reve werkelijk racistisch was. Of nam hij slechts een ironische pose aan? Praat verbindt hier algemene vragen aan of er grenzen zijn aan de vrijheid van de kunstenaar en zo ja, waar die dan liggen. Ingegaan werd op de manier waarop Reve zichzelf voortdurend in de kijker wist te spelen. Als Reves beroemde en beruchte media – optredens ter sprake kwamen, lag één woord de commentatoren op de lippen: ironie. Want, zo wisten ze, zodra Reve een tv-camera zag of een dictafoon ontwaarde, begon hij te acteren. Hij uitte zich in provocatieve soundbites, stapelde stijlbreuk op stijlbreuk, sprak zichzelf voortdurend tegen, en leek verslaafd aan de verwarring die hij zo zaaide. Het gehoor in de aula van het Gymnasium Haganum, bestaande uit ruim 30 mensen, was diep onder de indruk van de eruditie, diepgang en welsprekendheid van Edwin Praat. Na afloop werden hem vele vragen gesteld, waarna in de hal de borrel werd gehouden. Hierboven treft U een impressie van de bijeenkomst van 9 februari jl. aan in een aantal foto’s.